Praca Gogolin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 300

Praca w Gogolinie

Gogolin to miasto zlokalizowane w południowej Polsce, w województwie opolskim (powiat krapkowicki). Miejscowość stanowi lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny – rozwija się u boku stolicy powiatu – Krapkowic, w pobliżu dużego węzła komunikacyjnego. 

Jak miejscowość współcześnie rozwija się gospodarczo? Co ma do zaoferowania osobom szukającym w Gogolinie pracy? Czytaj dalej i zapoznaj się z sytuacją na gogolińskim rynku pracy.

Gogolin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miejscowości na mapie kraju należy szukać na południe od Opola, w odległości około 25 kilometrów od stolicy województwa opolskiego. Z Gogolina blisko także do Strzelec Opolskich (20 kilometrów), Kędzierzyna-Koźla (26 kilometrów) czy Głogówka (22 kilometry). W bezpośrednim sąsiedztwie od Gogolina, po drugiej stronie rzeki Odry, leży miasto Krapkowice. 

Gogolin oraz powiatowe Krapkowice znajdują się w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego południowej Polski. Przez Gogolin wiedzie autostrada A4, która na północ od granic miasta krzyżuje się z drogą krajową nr 45, a dalej, z drogą wojewódzką nr 414. Te duże arterie komunikacyjne, a także sieć mniejszych dróg, zapewniają sprawne połączenia zarówno w obrębie województwa, jak i poza nim.

Gogolin bez wątpienia korzysta zarówno z bliskości dużych miast w Opolskiem, jak i rozbudowanej infrastruktury transportowej. Oba te czynniki zachęcają do lokowania tu kapitału i korzystania z rozległych rynków zbytu, co przekłada się z kolei na możliwości zatrudnienia i korzystne warunki na rynku pracy dla specjalistów z wielu branż. 

Powierzchnia Gogolina wynosi 20,35 kilometra kwadratowego, a populacja nieco ponad 6,5 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście – którego tereny wciąż w znacznej mierze mają charakter rolniczy – jest niska, nieco przekracza 322 osoby na kilometr kwadratowy. 

W mieście obowiązuje:

 • numer kierunkowy – (+48) 77,
 • kod pocztowy – 47-320,
 • oznaczenie tablic rejestracyjnych – OKR.

Gogolin, jako siedziba miejsko-wiejskiej gminy, pełni funkcje administracyjne. Znajduje się tu Urząd Miejski w Gogolinie:

 • adres: ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin,
 • telefon: 77 407 68 00.

Gogolin otrzymał prawa miejskie w 1967 roku, ale ma wielowiekowe dzieje – wzmianki o nim zachowały się w średniowiecznych dokumentach. Miejscowość leży w granicach historycznej krainy Górnego Śląska. Rozwijała się przez stulecia jako wieś, a mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem. Gogolin znany jest z pieśni ludowej pt. „Poszła Karolinka do Gogolina” wykonywanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Nawiązanie do pieśni znajduje się również w herbie miejscowości, pochodzącym z lat 80. ubiegłego wieku – widać na nim wizerunek tytułowej Karolinki oraz drugiego bohatera piosenki – Karliczka.

Rynek pracy, oferty pracy – Gogolin

Miasto stanowi nieduży ośrodek gospodarczy, centrum handlu, drobnego przemysłu oraz usług. Rozwija się w nim także budownictwo. Nie ma tu dużych firm, a tych średniej wielkości jest mniej niż 10. 

Poza miastem, w obrębie gminy Gogolin, funkcjonuje natomiast jedna z największych cementowni w Europie – ważny pracodawca w regionie, zatrudniający powyżej 999 osób. 

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Gogolin (REGON, wrzesień 2020 r.):

 • łącznie – 1011,
 • mikropodmioty (0-9 pracowników) – 949,
 • małe podmioty (10-49 pracowników) – 49,
 • średnie podmioty (50-249 pracowników) – 12, 
 • duże podmioty (250-999 pracowników) – 0, 
 • duże podmioty (od 1000 pracowników) – 1.

Wiodące dziedziny działalności podmiotów gospodarki z gminy Gogolin (sekcje PKD, REGON, wrzesień 2020 r.):

 • handel i naprawa pojazdów – 18,2%, 
 • budownictwo – 17,2%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 10,6%, 
 • pozostałe usługi – 10,1%, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,5%. 

Sytuacja na gogolińskim rynku pracy może być oceniana jako niezła, szczególnie dla osób o wykształceniu technicznym, branżowym związanym z budownictwem i przemysłem. Ponadto, jak wcześniej wspomniano, sąsiedztwo stolicy powiatu oraz bliskość innych miast pozwala mieszkańcom Gogolina wybierać spośród ofert pracy w obrębie całego regionu bez obawy o zbyt długotrwałe dojazdy do pracy. 

Stopa bezrobocia w powiecie krapkowickim jest na tym samym poziomie, to średnia krajowa (wrzesień 2020 r., GUS) i wynosi 6,1%. 

Szukający etatu mieszkańcy Gogolina mogą zgłaszać się do PUP Krapkowice. We wrześniu 2020 r. do rejestru urzędu było wpisanych 1,6 tys. osób bezrobotnych. 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
  Adres: Jana Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice
  Telefon: 77 446 66 30

Szukaj pracy w mieście