Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie
Łuków
60 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łuków
Ogłoszenie o naborze Nr 114384

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera

 • praca związana z bezpośrednią obsługą klienta

 • praca na terenie powiatu łukowskiego

 • prowadzenie samochodu służbowego

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w terenie
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy, przyjmowanie skarg i wniosków i udzielanie w tym zakresie pisemnych odpowiedzi
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami
 • archiwizacja dokumentów
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i obsługa kancelarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane, prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Kpa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • umiejętności informatyczne

Podobne oferty