Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
76 dni temu
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127260

Warunki pracy


 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 • Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe, jak również bierze udział w audytach przewoźników lotniczych AOC w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych, w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji oraz spełniania wymagań ustalonych dla wydania przez ULC właściwego certyfikatu
 • Bierze udział w kontrolach doraźnych agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe oraz przewoźników lotniczych AOC w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu, pod względem administracyjnym, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli w zakresie transportu towarów niebezpiecznych oraz bierze udział w weryfikowaniu jej aktualności pod względem zgodności z zakresem audytu
 • Przekazuje w ramach departamentu dokumentację związaną z prowadzoną certyfikacją i nadzorem operacyjnym, w tym dokumentację sporządzoną w ramach prac zespołów certyfikacyjnych, w zakresie obsługi naziemnej w celu archiwizacji
 • Bierze udział w procesach związanych z wydawaniem zgód na wykonywanie lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie statków powietrznych, w tym prowadzi rejestr tych zgód
 • Prowadzi rejestr zgłoszeń ze zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym (A2)
 • Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego w szczególności z obszaru przewozu materiałów niebezpiecznych i obsługi naziemnej statków powietrznych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych kat 10 lub 6
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców
 • Dobra znajomość pakietu MS Office