Inżynier Elektryk

NES Global Talent

Warszawa

26 dni temu

 

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjna specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Dla naszego klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Inżynier Elektryk
Miejsce pracy: Warszawa

Koordynacja i zarządzanie budową

 • realizuje działania na budowie linii wysokiego napięcia oraz realizować tematy dla pkp energetyka przy budowie instalacji
 • współpracuje z Kierownikiem Projektu i Kierownikiem Budowy , nadzoruje dotrzymanie wyznaczonych celów
 • wspiera merytorycznie  brygadzistów
 • podejmuje decyzje organizacyjne dotyczące podziału prac podległych brygad
 • sporządza raporty dla Kierownika Budowy, Kierownika Projektu, Kierownika Działu Realizacji oraz Zarządu

Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z harmonogramem, umową i budżetem

 • sporządzanie harmonogramów prac
 • planowanie i podział zasobów kadrowych
 • planowanie i podział zasobów sprzętowych
 • planowanie i podział zasobów narzędziowych
 • odpowiedzialność za realizację przydzielonego zakresu prac
 • odpowiedzialność za realizację harmonogramu
 • nadzorowanie firm podwykonawczych
 • nadzór oraz koordynacja prac wszystkich brygad,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości wykonanych prac

Relacje z podwykonawcami i dostawcami

 • planowanie prac  firm podwykonawczych
 • informowanie Kierownika Budowy o zapotrzebowaniu na podwykonawców
 • informowanie Kierownika Budowy o zapotrzebowaniu na materiały, odpowiedzialność za terminowość oraz kompletność dostaw materiałów
 • kontrola terminów wykonywania prac 
 • zapewnienie dobrej komunikacji i współpracy na budowie
 • udział w ocenie działania własnych bryg oraz firm podwykonawczych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Inżynier elektryk 
Inżynier elektryk zajmuje się aktualizowaniem dokumentacji technicznej różnego typu instalacji. Do jego obowiązków należy również ustalanie i nadzór nad procesem kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie systemów dystrybucji energii elektrycznej. Inżynier elektryk nadzoruje również przeprowadzanie napraw i remontów instalacji. Często zajmuje się on również kontaktami z ...
Praca Inżynier elektryk