IT Risk & Compliance Specialist

ZF Group

Łódź

9 godz. temu


IT Risk & Compliance Specialist

We are looking for an experienced specialist who will join our team in Częstochowa, Gliwice or Łódź and support us in the area of IT risk and compliance.

 

We offer:

 • Working in a multidisciplinary environment with various stakeholders involved (including the members of the board);
 • Being part of an international field-leading company with attractive career growth possibilities;
 • Real impact on the whole company and deep insight into its structure;
 • Medical care and MyBenefit;
 • Flexible working hours and home office.

Responsibilities at this position:

 • Cross-functional collaboration in order to track compliance across the organization and pool expertise on regulatory requirements;
 • Mapping and simplifying the requirements;
 • Ensuring the efficiency of controls in cooperation with business;
 • Monitoring compliance of regulatory requirements and information security policies;
 • Monitoring, managing, and closing existing audit issues.

A successful candidate will have:

 • BA/BS in Economics/IT/Law;
 • 3 years of experience in a similar role (e.g.: business analysis, project management, compliance, auditing, control, IT security);
 • Great soft skills: negotiation, communication and presentation;
 • Great analytical skills to understand, synthesize and use data;
 • Fluent English.

As an advantage:

 • Certified Compliance Professional;
 • Certified Internal Auditor;
 • Familiarity with ISO 27001 and ISMS (Information Security Management System).

Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Central Europe Talent Acquisition Center ZF Group, mające siedzibę przy ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska w celu prowadzenia przez administratora danych oraz podmioty z grupy ZF Group procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że realizacja celu przetwarzania moich danych osobowych może wymagać udostępnienia ich innym podmiotom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych w celu ich przetwarzania jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania. Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania."

Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w ...
Praca Specjalista ds. Oceny Ryzyka