IT Security Expert in Encryption and Key Management Team

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Gdynia

9 dni temu

 

 
IT Security Expert in Encryption and Key Management Team
Gdynia


Would you like to be an Encryption Expert? We are now looking for an IT Security Expert to design and develop cryptographic security tools, including architecture view, security processes and control. This is an opportunity for you to act as Subject Matter Expert in standard and emerging cryptography.


In Nordea, we’re harnessing the power of technology to reinvent the future of banking. A tech revolution is underway – and you can make an impact. Though we’re a Nordic bank, we’re also one of the largest IT employers in Tricity and Warsaw. Working with international teams in an inspiring working environment, you’ll have lots of opportunities to expand your skills and advance your career.

 

About this opportunity

 

Welcome to the Encryption and Key Management team. We add value by providing better crypto services for Nordea business. As an IT Security Expert, you’ll play a valuable role in TISO Security organization.

 

What you’ll be doing:

  • Design, implement and improve tools and services used to support our key management activities, both in area of symmetric (payment cards and applications) and public key (digital certificates) cryptography
  • Act as Subject Matter Expert for projects developing new functionalities
  • Act as Subject Matter Expert for troubleshooting or detecting security flaws or errors in services, applications and platforms

You’ll join an Encryption and Key Management Team where we deliver cryptographic keys and related

services, e.g. secure storage, renewal notifications, for several key management processes which we are directly in charge of. We also take care of documenting and improving numerous encryption and key management processes which are operated globally in the organization.

The role is based in Gdynia.

 

Who you are

 

Collaboration. Ownership. Passion. Courage. These are the values that guide us in being at our best – and that we imagine you share with us.

 

To succeed in this role, we believe that you:

  • Understand cryptographic algorithms (symmetric and asymmetric)
  • Understand cryptographic solutions as KMS/HSMs/PKI

Your experience and background:  

  • You know the cryptographic keys lifecycle for both symmetric and asymmetric cryptography, their similarities and particularities, challenges and points of strength
  • You understand cryptographic controls, protocols and their usage
  • You have several-year work experience with Payment Schemas, PKI or HSMs and know the industry standards and practices related to cryptography
  • You are genuinely interested in future of cryptography, and aspects like blockchain, automation, quantum computing, cloud security, fit within your interests

If this sounds like you, get in touch!

 

Next steps


Submit your application no later than 12 December 2019.

 

At Nordea, we know that an inclusive workplace is a sustainable workplace. We deeply believe that our diverse backgrounds, experiences, characteristics and traits make us better at serving customers and communities. So please come as you are.


Please include permit for processing personal data in CV as following:

In accordance with art. 6 (1) a. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter ‘GDPR’. I agree to have: my personal data, education and employment history proceeded for the purposes of current and future recruitment processes in Nordea Bank Abp Branch in Poland.

 

The administrator of your personal data is: Nordea Bank Abp Branch in Poland, Aleja Edwarda Rydza Śmiglego 20, 93-281 Łodź. Your personal data will be processed for the recruitment processes in Nordea Bank Abp Branch in Poland. You have a right to access your personal data, right to rectify and right to delete. Disclosing the personal data in the scope specified by the provisions of Polish Labour Code from 26 June 1974 and executive acts are mandatory. Providing additional personal data is voluntary however necessary to conduct the recruitment processes. The request for the deletion of your personal data means resignation from further participation in recruitment processes and causes the immediate removal of your application. Detailed information concerning processing of your personal data can be found at: http://nordea.pl/odo.pdf

 

We reserve the right to reply only to selected applications.

 

Poznaj

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

O firmie

Nordea jest największą skandynawską instytucją finansową. Zatrudnia 32 000 osób na całym świecie. Obecna jest w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Estonii oraz w wybranych miastach na świecie, gdzie ma swoje biura reprezentacyjne – w Nowym Jorku czy Pekinie.

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce to dwa piony: IT, zlokalizowany w Trójmieście i Warszawie oraz Centrum Operacyjne z siedzibą w Łodzi. W maju 2019 roku liczba zatrudnionych osób w Polsce przekroczyła 4000, a w samej Łodzi 2300 pracowników, co daje Nordei status jednego z największych łódzkich pracodawców. Cztery biura znajdują się w ścisłym centrum Łodzi: na al. Śmigłego Rydza, dwa biurowce przy al. Piłsudskiego oraz najnowszy - w Red Tower.

Nordea planuje dalszy wzrost zatrudnienia. Wśród poszukiwanych kandydatów są zarówno absolwenci studiów wyższych rozpoczynający swoją ścieżkę kariery, jak i eksperci o ugruntowanej wiedzy finansowej i informatycznej.

Nordea zdobywa serca kandydatów skandynawską kulturą pracy, opartą na zaufaniu, swobodzie działania i nieformalnej atmosferze. Dba o relacje organizując kwartalne wyjścia integracyjne w zespołach oraz dwa razy do roku – Summer oraz Winter party.

Poznaj stanowisko: Security Engineer 
Security Engineer to stanowisko, na którym pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo funkcjonujących w danej firmie czy instytucji sieci zawierające ważne z jej punktu widzenia dane. W razie potrzeby reaguje na występujące zagrożenia i przeciwdziała ewentualnym skutkom awarii czy włamania. Regularnie przeprowadza audyty bezpieczeństwa istniejących aplikacji czy serwisów i kontroluje czy działają one zgodnie ...
Praca Security Engineer