Narodowy Bank Polski

Finanse / Bankowość
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Aktualne oferty pracy

Firma Narodowy Bank Polski nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa