Kierownik ds. Rozwoju Kompetencji i Szkoleń

ESOLEO Sp. z o.o.

Warszawa

2 dni temu

ESOLEO Sp. z o.o.

 

Zespół ESOLEO tworzą pasjonaci. Dbamy o rozwój w trosce o środowisko. ZajmujeMY się instalacjami fotowoltaicznymi oraz projektowaniem wraz z instalacją systemów oświetleniowych od wielu lat. Nasze bogate doświadczenie gwarantuje profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych przez nas usług. W rozwoju wspierają nas nowe technologie.

 

Jesteśmy częścią Grupy Polsat, w skład której wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel – operator sieci Plus, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA. Najbliższy okres to dynamiczny rozwój firmy i dostępności naszych usług. To my wyznaczamy standardy bezpieczeństwa i jakości na rynku fotowoltaicznym.

 

Entuzjastycznie patrzymy w przyszłość, którą sami tworzymy.

 

Dołącz do nas, wspieraj nasze działania na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju nowych technologii. Razem z nami wyznaczaj trendy i standardy nowoczesnego, proekologicznego stylu życia.

Kierownik ds. Rozwoju Kompetencji i Szkoleń
Miejsce pracy: Warszawa

 

Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • stworzenie nowo powstającego działu szkoleń,
 • stworzenie i realizacja polityki szkoleniowej,
 • nadzór nad realizacją bieżących programów szkoleniowych,
 • identyfikowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych, bieżąca współpraca z Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą w segmencie klientów indywidualnych, SOHO oraz SME, Menadżerami działów wsparcia, Szefami kanałów sprzedaży oraz Menadżerami Regionalnymi,
 • opracowywanie standardów szkoleń oraz procedur oceniania pracowników,
 • opracowanie programów rozwojowych i szkoleniowych dla pracowników,
 • opracowywanie programów motywacyjnych oraz systemów premiowych,
 • zarządzanie pracą Trenerów Wewnętrznych oraz współpraca z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi,
 • analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w celu oceny skuteczności programów szkoleniowych dla pracowników,
 • wspieranie procesów rekrutacji, on-boardingu oraz szkoleń dla nowych pracowników zespołu działu sprzedaży.
 • monitorowanie postępów w realizacji programów i ich rezultatów,
 • zarządzanie pracą działu szkoleń,
 • samodzielne prowadzenie szkoleń, sesji coachingowych,
 • przygotowywanie budżetu szkoleń z uwzględnieniem celów rozwojowych pracowników oraz strategii firmy.
Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe - kierunkowe,
 • doświadczenie 2-3 letnie na stanowisku szkoleniowym,
 • doświadczenie menedżerskie w coachingu, mentoringu lub miękkich HR oraz doświadczenie w prowadzeniu programów rozwojowych dla pracowników,
 • dysponowanie wiedzą w zakresie najnowszych metod szkoleniowych,
 • znajomość rynku usług szkoleniowych,
 • doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowym i realizacji projektów,
 • efektywne zarządzanie projektami (zarządzanie ludźmi, terminami, opracowywanie materiałów szkoleniowych adekwatnych do potrzeb projektu),
 • umiejętność trafnego badania potrzeb szkoleniowych,
 • praktyczna znajomość miękkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • doskonała znajomość pakietu MS Office.
Mamy dla Ciebie:
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • niezbędne na tym stanowisku narzędzia,
 • opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe,
 • aktywny i realny wpływ na strategii i rozwój firmy,
 • stabilność zatrudnienia i rozwoju osobistego,
 • pasjonującą pracę z ciekawymi ludźmi, w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • możliwość rozwoju w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce.

Zapraszamy do współpracy, bo naprawdę warto.

 

Czekamy na Twoje CV.

 APLIKUJ TERAZ 

 

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Poznaj

ESOLEO Sp. z o o.

Zespół ESOLEO tworzą pasjonaci. Dbamy o rozwój w trosce o środowisko. ZajmujeMY się instalacjami fotowoltaicznymi oraz projektowaniem wraz z instalacją systemów oświetleniowych od wielu lat. Nasze bogate doświadczenie gwarantuje profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych przez nas usług. W rozwoju wspierają nas nowe technologie.

 

 

Jesteśmy częścią Grupy Polsat, w skład której wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel – operator sieci Plus, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA. Najbliższy okres to dynamiczny rozwój firmy i dostępności naszych usług. To my wyznaczamy standardy bezpieczeństwa i jakości na rynku fotowoltaicznym.

 

Entuzjastycznie patrzymy w przyszłość, którą sami tworzymy.

 

 

 

 

Dołącz do nas, wspieraj nasze działania na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju nowych technologii. Razem z nami wyznaczaj trendy i standardy nowoczesnego, proekologicznego stylu życia.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Szkoleń 
Specjalista do spraw rekrutacji i szkoleń, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za realizowanie procesu rekrutacji i prowadzenie szkoleń pracowniczych skierowanych zarówno do nowych pracowników, jak i mających na celu poszerzanie kwalifikacji osób obecnie zatrudnionych. Specjalista reguluje zatrudnienie w firmie lub instytucji w oparciu o ścisłe instrukcje przełożonych, opracowuje oferty ...
Praca Specjalista ds. Szkoleń