Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

14 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Kontroli i Bezpieczeństwa jako:


Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2019/102
Będziesz odpowiadać za planowanie, decydowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę i reprezentowanie w obszarach:
 • ustalania planów kontroli wewnętrznych na kolejny rok
 • przeprowadzania kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych
 • przeprowadzania postępowań sprawdzających w celu ujawnienia bądź potwierdzenia lub wykluczenia domniemanych nieprawidłowości oraz nadużyć
 • wydawania raportów z przeprowadzonych kontroli oraz wynikających z nich rekomendacji
 • okresowego monitorowania wdrożenia rekomendacji
 • okresowego raportowania wyników przeprowadzonych działań do władz Spółki
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych
 • bezpłatne przejazdy całą komunikacją miejską
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania)
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów)
 • możliwość nauki języka angielskiego w 100% finansowanej przez Spółkę
 • podwyższone do 2% wpłaty do PPK
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (ekonomiczne, zarządzanie, techniczne, humanistyczne, prawnicze),
 • studiów podyplomowych lub kursów dokształcających z zakresu m.in.: fraudów wewnętrznych, zwalczania nieuczciwej konkurencji itp.
 • znajomości ustawy o Prawie Zamówień Publicznych,
 • 5-letniego doświadczenia w obszarach funkcjonalnych obejmujących bezpieczeństwo oraz realizację czynności kontrolnych,
 • doświadczenia w prowadzeniu kontroli projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych,
 • znajomości programów MS Office (Word, Excel, Power Point) na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętności analitycznego myślenia i radzenia sobie ze stresem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.

Kierownik do spraw kontroli księgowej dba o poprawny przebieg księgowania operacji w firmie, przez którą został zatrudniony. Jest głównym koordynatorem systemu księgowania, a także zwierzchnikiem zespołu księgowych jemu podległych. Kierownik ustala wewnętrzne normy księgowania i monitoruje ich zgodność z aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Do jego obowiązków należy także kontrolowanie operacji księgowanych ...
Praca Kierownik ds. Kontroli Księgowej