Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik Działu Księgowości
Rotenso Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Ruda Śląska
kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
60 dni temu

 

Dzięki wiedzy i zaangażowaniu pracowników Rotenso Sp.z o.o. umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych,
niezawodnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązan z branży klimatyzacji,wentylacji i ogrzewania. Każdego roku Rotenso Sp. z o.o. poszerza swoją ofertę o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design. Przewagę konkurencyjną firmy budujemy dzięki profesjonalistom z branży HVAC.

 

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Działu Księgowości
Miejsce pracy: Ruda Śląska

 

Obowiązki:

 • Zarządzanie Działem Księgowości,
 • Koordynowanie i prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Kontrola i udział w procesach księgowych, a także ich zgodnością z obowiązującą Polityka Rachunkowości oraz przepisami prawa,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne spółki, deklaracji podatkowych VAT oraz deklaracji podatku dochodowego,
 • Nadzór nad sprawozdawczością GUS,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Kontrola i analiza kont księgowych,
 • Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi, m.in. audytorami, organami podatkowymi oraz bankami,
 • Kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych,
 • Księgowanie dokumentów,
 • Kontrola kont rozrachunkowych,
 • Kontrola należności, przygotowywanie danych dla działu windykacji,
 • Księgowanie wyciągów bankowych,
 • Nadzór nad płatnościami,
 • Współpraca z pozostałymi działami w firmie.

Wymagania:

 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku pracy,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • umiejętność pełnienia roli doradczej wobec zespołu,
 • biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy VAT oraz ordynacji podatkowej,
 • praktyczna znajomość oprogramowania klasy ERP,
 • komunikatywność, asertywność,
 • dokładność w działaniu, dobra organizacja pracy,
 • dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i kompetencji;
 • dofinansowanie do pakietów sportowych;
 • przyjemną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • przyjazne środowisko pracy: kawa, herbata i owocowe wtorki;
 • pracę w nowoczesnym, przestronnym budynku firmy;
 • bezpłatny parking;
 • dogodna lokalizacja blisko DTŚ
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Rotenso sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szyb Walenty 16 w Rudzie Śląskiej. Kontakt w sprawie ogłoszeń o pracę jest możliwy pod adresem praca@rotenso.pl, w sprawie ochrony danych osobowych iod@rotenso.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko podane w konkretnym ogłoszeniu zgodnie z kodeksem pracy. Podstawą prawną będzie przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego przed podpisaniem umowy o pracę oraz prawnie uzasadnione realizowane przez Rotenso interesy (zatrudnienie osoby zgodnie z kodeksem pracy). Przetwarzanie będzie trwało przez 365 dni, chyba że wcześniej definitywnie zakończymy rekrutację na dane stanowisko .Informacje dotyczące historii zatrudnienia i kwalifikacji będą oceniane przez dział HR, a w razie potrzeby konsultowane z wybranymi pracownikami przedsiębiorstwa. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas dotyczących was danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia do nas sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli uważają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza warunki przedstawione w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych lub ustawie o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie informacji przewidzianych w art. 22 Kodeksu Pracy jest wymagane do udziału w procesie rekrutacji. Brak lub niekompletność tych danych może spowodować niemożliwość jego przeprowadzenia. Podanie innych danych nie jest wymagane.

Prosimy o nie umieszczanie w listach motywacyjnych, CV i innych przesyłanych nam dokumentach zbędnych danych osobowych takich jak np.: PESEL, dokładny adres zamieszkania, imiona i nazwiska dzieci. Nie będziemy modyfikować formy w jakiej chcą Państwo przedstawić informacje o sobie. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości odnośnie Państwa prywatności w związku z przesłanymi nam treściami - skontaktujemy się.

Żadne informacje użyte podczas procesu rekrutacji nie służą do automatycznego profilowania. Prosimy aby przesłane nam dokumenty były przejrzyste, spójne i dostępne.

Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy użyli przesłanych nam informacji, w tym danych osobowych, także w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dodanie do CV lub przesłanie wraz z nim następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: Imienia, nazwiska, daty urodzenia, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i kwalifikacji, adresu e-mail, numeru telefonu; oraz pozostałych podanych przeze mnie informacji także w celu dołączenia ich do innych procesów rekrutacji prowadzonych przez Rotenso Sp. z o.o.. Zgoda ta jest ważna przez rok od momentu ostatniego dołączenia mojej kandydatury do innych rekrutacji, jej wycofania lub ograniczenia. Rotenso Sp. z o.o. skontaktuje się ze mną przed dołączeniem moich danych do innego procesu rekrutacji.

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn. zm.)

Poznaj

ROTENSO SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podobne oferty