Kierownik Pracowni Architektonicznej

NES Global Talent

Poznań

40 dni temu

 

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

NES Polska współpracuje z wiodącym Generalnym Wykonawcą inwestycji budowlanych w zakresie projektów hydrotechnicznych, gazowych, infrastrukturalnych i kubaturowych.

 

Kierownik Pracowni Architektonicznej
Miejsce pracy: Poznań
 
Oferta skierowana jest do managerów jak również wieloletnich specjalistów – projektantów, którzy chcieliby rozwijać się również w kierunku managerskim.

Będziesz odpowiedzialny za:
 • Nadzór nad sporządzaniem koncepcji architektonicznych planowanych inwestycji.
 • Nadzór nad sporządzaniem projektów budowlanych, budowlanych zamiennych, wykonawczych i powykonawczych oraz ich sprawdzenie.
 • Skompletowanie dokumentacji projektowej wraz z koordynacją międzybranżową innych projektantów w systemie outsourcingu. Kontrola prac projektowych zleconych projektantom zewnętrznym, w szczególności zgodności z warunkami umowy i procedurami wewnętrznymi.
 • Sporządzanie harmonogramu prac projektowych i nadzór nad terminowością ich wykonywania.
 • Czynny udział w negocjacjach umów z wykonawcami usług projektowych.
 • Czynny udział w koordynacyjnych naradach projektowych oraz naradach z Inwestorem.
 • Współpraca ze Specjalistą ds. wycen i Kalkulacji oraz z Inżynierem Projektu i Kierownikiem.
 • Projektu w zakresie uzgodnień projektowych materiałowych i wykonawczych celem optymalizacji zastosowanych rozwiązań projektowych.
 • Organizacja i nadzór nad realizowanymi zadaniami oraz nadzór autorski.
 • Terminowe usuwanie zgłaszanych reklamacji i uwag do prac projektowych.
 • Nadzór nad doborem technologii wykonywania prac, materiałów i urządzeń w taki sposób, aby zrealizować budżet finansowy inwestycji budowlanej.
 • Inicjowanie nowych unikatowych rozwiązań w zakresie doskonalenia przewag konkurencyjnych pracodawcy, w tym rozwój narzędzi do projektowania (np. programy 3D) oraz kontynuowanie rozwoju pracodawcy w zakresie budownictwa zrównoważonego i certyfikacji multikryterialnej.
Wymagania wobec Kandydata:
 • Ukończone studia wyższe w zakresie architektury lub podobne.
 • Przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym sporządzaniu projektów architektonicznych oraz przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektantów.
 • Uprawnienia architektoniczne do projektowania – mile widziane również bez ograniczeń.
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne).
 • Przynajmniej komunikatywnej znajomości j. angielskiego.
 • Bardzo dobrych umiejętności zarządzania zespołem.
Nasz Klient oferuje:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt managerski.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji oraz uprawnień zawodowych.
 • Rozwój zawodowy w zgranym i stabilnym zespole inżynierów i specjalistów.
 • Atrakcyjny pakiet benefitów: multisport, opieka medyczna, dofinansowania do nauki j. angielskiego.
 • Niezbędne narzędzia do pracy: samochód służbowy, smartphone, laptop, potrzebne oprogramowania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Kierownik główny projektant jest jednym z najważniejszych stanowisk w branży architektonicznej. Zarządza grupą podległych sobie projektantów koordynując ich działania i wyznaczając nowe zadania. Główny projektant jest odpowiedzialny za szereg prac związanych z realizacją projektu, na każdym etapie jego tworzenia. Jest to osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży architektonicznej, wyróżniająca się ...
Praca Kierownik Główny Projektant