Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Kierownik pracowni

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn

116 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 35612

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu oraz w terenie (obszar województwa warmińsko-mazurskiego)
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Organizowanie prawidłowego funkcjonowania Pracowni w Olsztynie i ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przez podległy personel w tym wykonujący skomplikowane, interdyscyplinarne zadania
 • Prowadzenie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, przeprowadzanie i dokumentowanie szkolenia personelu Pracowni, nadawanie upoważnień personelowi do wykonywania badań i czynności oraz ustala procesy komunikacyjne zapewniające skuteczność systemu zarządzania. Opracowywanie koniecznych procedur badawczych, instrukcji badawczych i technicznych
 • Nadzorowanie realizacji procesu związanego z zakupami usług i dostaw w tym: ocenianie dostawców usług i towarów; zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Nadzorowanie terminowej realizacji procesów związanych z wyposażeniem w tym: harmonogramów wzorcowań/sprawdzeń zewnętrznych oraz obsługi wykonywanej we własnym zakresie; nadzorowanie stanu technicznego i obsługi wyposażenia; koordynowanie działania Pracowni w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej wyników badań
 • Ponoszenie odpowiedzialności za terminową realizacją planów pobierania próbek/pomiarów/badań, wykonania badań łącznie ze sterowaniem jakością badań oraz terminowe przekazywanie wyników z badań
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego skarg złożonych przez klienta lub stronę trzecią
 • Nadzorowanie realizacji działań zapobiegawczych do spostrzeżeń oraz nadzorowanie przeprowadzenia korekcji i działań korygujących do stwierdzonych niezgodności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w laboratorium w danym obszarze, w tym 1 rok w laboratorium akredytowanym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • wiedza z zakresu sterowania jakością badań, walidacji, spójności pomiarowej, pobierania próbek i szacowania niepewności
 • znajomość przepisów prawa mających zastosowanie w działalności laboratorium
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA
 • umiejętność pracy w zespole
 • dzielenie się wiedzą oraz informacjami
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie zasobów ludzkich
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość technik stosowanych w laboratorium
 • umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych i stosowania przepisów zawartych w wielu aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe oraz dokumenty PCA)
 • praktyczna umiejętność wdrażania urządzeń pomiarowych do eksploatacji
 • umiejętność obsługi, sprawdzania, kalibracji i konserwacji urządzeń technicznych
 • umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu analizy statystycznej w laboratorium

Poznaj stanowisko: Kierownik Laboratorium Badawczego

Kierownik laboratorium badawczego nadzoruje prace wykonywane w laboratorium badawczym przedsiębiorstwa. Sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w nim pracownikami, laborantami. Jako najbardziej doświadczony spośród nich inicjuje projekty i kontroluje ich rezultaty, a także procesy prowadzące do ich osiągnięcia - koordynuje więc działania personelu na każdym etapie pracy. Praca tego typu nosi znamiona pracy naukowej, dając przy ...
Kierownik Laboratorium Badawczego Praca Kierownik Laboratorium Badawczego

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (760)
Wałbrzych (46)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (209)
Toruń (136)
Lubelskie:
Lublin (244)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (894)
Tarnów (60)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2238)
Radom (164)
Płock (113)
Opolskie:
Opole (215)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (138)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (131)
Suwałki (45)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (465)
Gdynia (208)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (539)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (128)
Elbląg (101)
Ełk (83)
Wielkopolskie:
Poznań (696)
Kalisz (75)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (326)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (42)
Auchan (159)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (123)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (12)
Accenture (263)
Carrefour (79)
PKO BP (296)
PwC (31)
KPMG (45)
Orange (20)
IKEA (20)
Budimex (49)

Rekrutują z Praca.pl