Kierownik Projektów Inwestycyjnych

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Warszawa

2 dni temu

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Kierownik Projektów Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TBA/09/2019
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (Architektura, Budownictwo, Zarządzanie Projektami)
 • Min. 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu projektami o charakterze budowlanym
 • Znajomość Prawa Budowlanego
 • Wiedza na temat procedur administracyjnych związanych z inwestycjami o charakterze budowlanym
 • Znajomość oprogramowania do projektowania
 • Znajomość metodologii zarządzania projektami
 • Znajomość języka angielskiego min. B2
 • Wzorowa organizacja pracy indywidualnej
 • Umiejętność identyfikacji ryzyka i raportowania do przełożonych
Mile widziane:
 • Uprawnienia budowlane
 • Doświadczenie przy realizacji projektów związanych z lotnictwem
Zadania:
 • Samodzielne prowadzenie wybranych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę
 • Wspieranie procesów zakupowych związanych z inwestycjami
 • Przygotowywanie analiz budżetowych i operacyjnych do zdefiniowania projektu
 • Zapewnienie komunikacji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi przy danym projekcie inwestycyjnym
 • Zarządzanie dokumentacją projektową i jej archiwizacją

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Oferujemy:
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
 • Elastyczne formy zatrudnienia
www.lotams.com
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Poznaj

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów pasażerskich oraz jest Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

LOT AMS zatrudnia ponad 830 pracowników. Szczególny rodzaj wykonywanych przez spółkę usług pociąga za sobą konieczność odpowiedniego naboru kompetentnej kadry. 

Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowany personel, świadomy powagi wykonywanych przez nich obowiązków. 

Proces rekrutacji jest pierwszym etapem doboru fachowców, których praca leży u podstaw budowania wielowarstwowych przedsięwzięć z zakresu specjalizacji branżowej.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu