Kierownik Projektu [Rekrutacja prowadzona online]

Arteria S.A.

Warszawa

3 dni temu

 

Jesteś doświadczonym Kierownikiem i szukasz nowych możliwości? Jesteś dobrze zorganizowany/a, planujesz, realizujesz zadania, a przy tym świetnie się komunikujesz? Jesteś kreatywny i nastawiony na cel?

Odezwij się do nas!

 

Szukamy otwartych, proaktywnych i zaangażowanych osób, które nie chodzą utartymi ścieżkami.

Wraz z rozwojem biznesu w Arteria S.A. - Contact Center poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

W ramach rozwoju firmy
poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Kierownik Projektu
[Rekrutacja prowadzona online]
Miejsce pracy: Warszawa

 

Kierownik Projektu to osoba, która odpowiada za pracę zespołów Obsługi Klienta oraz Sprzedaży. Dba o wysoki poziom kontaktu i usług świadczonych Klientom, a także pracuje nad tym, aby jakość oferowanych usług była cały czas poprawiana. W zakresie odpowiedzialności Kierownika jest zapewnienie pełnego wsparcia podległym pracownikom, realizacja budżetu zgodnie z założonym planem, optymalizacja procesów w obszarze Obsługi Klienta i Sprzedaży, a także tworzenie i dostarczanie wyników analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.

 

 Twoje zadania:
 • zarządzanie cyklem życia projektu: planowanie, wdrażanie oraz nadzór wykonawczy nad projektami call center
 • odpowiedzialność za realizację celów (KPI’s)
 • stały monitoring wydajności i jakości pracy, projektowanie i usprawnianie procesów, dbałość o rentowność projektów, optymalizacja kosztów
 • zarządzanie zespołem: planowanie pracy i delegowanie zadań, motywowanie pracowników i wytyczanie celów rozwojowych
 • stałe doradztwo dla klientów pod kątem najlepszych rozwiązań, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji
Zaaplikuj do nas, jeśli:
 • masz doświadczenie zawodowe w realizacji i prowadzeniu projektów we współpracy z klientem korporacyjnym. Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w projektach Call/Contact Center
 • masz doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zróżnicowanym zespołem
 • potrafisz biegle posługiwać się językiem angielskim (min. poziom C1)
 • sprawnie realizujesz zadania, zarządzasz priorytetami i lubisz wyzwania
 • masz charyzmę lidera – umiejętność przekonywania, potrafisz myśleć strategiczne, cechuje Cię proaktywna postawa i odwaga w działaniu
 • znasz zaawansowane funkcje MS Excel, które potrafisz wykorzystać w praktyce do budżetowania i rozliczania projektów
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę i świetny zespół
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz poszerzenia swoich kompetencji
 • dogodną lokalizację biura
 • pakiet świadczeń dodatkowych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

  

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, 00- 193 przy ul. Stawki 2A , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167 (dalej jako: „Spółka”).Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 KP – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody jest także Pentragon Sp. z o.o. w zakresie procesu rekrutacji. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: odo_arteria@arteriasa.pl

Poznaj

Arteria S.A.

Arteria S.A. oferuje usługi outsourcing'u sprzedaży polegające między innymi na: zdefiniowaniu strategii sprzedaży, oferowaniu pełnej organizacji, zarządzania i wykonania zadań związanych ze sprzedażą produktów i usług zewnętrznych zleceniodawców, oraz zarządzaniu relacjami z ich klientami.

Project manager, tłumaczony po prostu jako kierownik projektu, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie działań osób zaangażowanych w realizację danego projektu – mowa tu głównie o przedsięwzięciach informatycznych. Kierownik opracowuje harmonogram prac, strategię działań w ramach danego projektu, organizuje też formalne warunki dla jego realizacji – sporządza niezbędną dokumentację, raportuje ...
Praca Project Manager / Kierownik Projektu