Kierownik Projektu w Biurze Inwestycji
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Wrocław
specjalista (mid) / kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
3 godz. temu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Kierownik Projektu w Biurze Inwestycji
Miejsce pracy: Wrocław

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a za:

 • przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczenie przy bieżącej współpracy z Zespołem Projektowym, pozostałymi Wydziałami i Zespołami w Biurze Inwestycji oraz innymi biurami PKP S.A. zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych (środki własne PKP S.A., dotacja Budżetu Państwa, dotacja z funduszy UE)
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych (SWZ, OPZ, wnioski zakupowe) dla planowanych postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac projektowych, nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) oraz na wybór wykonawców robót budowlanych, w tym realizacji w formule projektuj & buduj
 • udział w komisjach przetargowych dla zadań realizowanych przez Biuro Inwestycji, w tym weryfikacja merytoryczna ofert, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców
 • przygotowywanie wniosków na Zarząd wraz ze stosownymi uchwałami
 • stały nadzór nad postępem realizacji zleconych prac projektowych w zakresie zarówno terminowym jak i kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy oraz dokonywanie odbiorów potwierdzonych stosownymi protokołami
 • bieżący nadzór nad zgodnością realizowanych robót budowlanych z umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowym
 • udział w spotkaniach pomiędzy inwestorem a wykonawcami, w szczególności w przekazaniu placu budowy, radach budowy, odbiorach częściowych i końcowych wykonanych robót oraz odbiorach świadczonych usług
 • planowanie i realizacja zaplanowanego budżetu inwestycji w ramach poszczególnych źródeł finansowania
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania inwestycyjnego
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych dotyczących płatności na rzecz wykonawców
 • przygotowanie decyzji o powołaniu Komisji odbioru końcowego i udział w pracach komisji
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe - min. 2 lata - związane z obsługą procesów inwestycyjno-budowlanych po stronie inwestora
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów o finansach publicznych, kodeksu cywilnego - w zakresie koniecznym dla prowadzonych inwestycji oraz umiejętność ich analizy i wyciągania wniosków
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym przede wszystkim programów Word, Excel
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • zorientowanie na osiąganie celów, dobra organizacja pracy, egzekwowanie zobowiązań, sumienność i zaangażowanie, decyzyjność
 • umiejętność starannego redagowania pism i treści innych dokumentów związanych z prowadzonymi inwestycjami

Co możemy Ci zaoferować?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w miłej atmosferze
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji
za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ"

 

Informujemy, że potwierdzeniem przyjęcia Państwa aplikacji jest otrzymanie maila zwrotnego.

 

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikuj teraz

Poznaj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Jesteśmy jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce.

Modernizujemy Dworce Kolejowe.

Pełnimy nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

Podobne oferty