Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

7 dni temu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

ZADANIA:
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procedur przetargowych,
 • uzgadnianie składu komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowanie i nadzór nad realizacją ,,Planu zamówień publicznych”,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów Sekcji Zamówień Publicznych,
 • kierowanie pracą podległych pracowników,
 • aktualizacja bieżącego regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych oraz
 • regulaminu pracy komisji przetargowej,
 • pozyskiwanie niezbędnych referencji przetargowych,
 • nadzór nad przygotowaniem ofert do przetargów,
 • sporządzanie planów, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z przepisami Ustawy zamówień publicznych,
 • opracowanie raportów z przetargów,
 • współpraca z innymi działami m.in. w zakresie opracowania specyfikacji technicznych.
WYMAGANIA OGÓLNE:
 • wykształcenie wyższe, kierunkowe (prawo, zamówienia publiczne),
 • min. 3- letnie doświadczenie w pracy w komórkach zamówień publicznych,
 • doświadczenie na stanowisku kierownika działu/sekcji,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość obsługi komputera, MS Office,
 • mile widziane uprawnienia radcy prawnego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
FORMA ZATRUDNIENIA :

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna

Wymagane dokumenty należy składać na adres:


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu: (12) 386 52 13 Sekcja Kadr i Płac

e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl

 

Lub poprzez przycisk aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Praca Specjalista ds. zamówień publicznych