Kierownik zespołu - branża sanitarna

NES Global Talent

Poznań

1 dzień temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta, dużej firmy z branży instalacji sanitarnych oraz elektrycznych:

 

Kierownik zespołu - branża sanitarna
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:
 • Odpowiedzialność za koordynację i nadzór nad realizacją przez kierowników kontraktu budów zgodnie z postanowieniami umowy, budżetem oraz obowiązującymi w organizacji procedurami i zasadami
 • Nadzór nad prawidłowym wykonawstwem przez podległych kierowników kontraktu realizowanych zleceń(kontraktów)
 • Współpraca z kierownikami kontraktu w zakresie przygotowania produkcji, zasadniczej realizacji i rozliczenia kontraktu
 • Bieżące raportowanie informacji dotyczących przebiegu realizacji poszczególnych kontraktów tj. terminy, zagrożenia i wyniki finansowe,
 • Współudział w negocjacjach i wybór podwykonawców, poddostawców w oparciu o obowiązujące w spółce wytyczne
 • Udział w naradach, spotkaniach itp. ( wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Nadzór nad realizowaniem kontraktów z założoną marżą oraz zgodnie z warunkami umownymi
 • Nadzór nad aktualizacją budżetów kontraktów
 • Nadzór nad poprawnością sporządzonych umów i zleceń dla podwykonawców
 • Nadzór nad rozliczeniem finansowym i rzeczowym podwykonawców
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników wewnętrznych procedur , dyscypliny pracy, przepisów BHP i p-poż. oraz tajemnicy służbowej
Oferta:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, komputer, telefon)
 • Możliwość rozwoju w uznanej firmie na rynku, będącej w fazie rozwoju
Wymagania:
 • Min. 5 lat doświadczenie na stanowisku Kierownika Kontraktu lub równoważnym/lub wyższym
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi lub elektrycznymi

 

Zainteresowanych Kandydatów spełniających wymagania prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent