Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kierownik Zespołu Technicznego

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Szepietowo

5 dni temu

Dołącz do Składnicy ARM w Szepietowie

Kierownik Zespołu Technicznego
Miejsce pracy: Szepietowo
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Kierownika Zespołu Technicznego.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica ARM, 18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki;
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli oraz w pełnej sprawności technicznej, instalacji, urządzeń i wyposażenia technicznego.
 • Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków i budowli, maszyn, urządzeń technicznych i wyposażenia magazynowego oraz opracowywanie planów dotyczących potrzeb materiałowych i usług.
 • Sporządzanie projektów planów; remontów i konserwacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, na roboty i zakupy inwestycyjne, planu zamówień publicznych,
 • Nadzorowanie gospodarki energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych, jak również zapewnienie ciągłości prawidłowej bezawaryjnej i bezpiecznej ich pracy oraz odpowiadanie za całokształt spraw, w tym zakresie.
 • Opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie danych niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówień realizowanych na potrzeby Składnicy Agencji.
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
 • Realizowanie określonych Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Lokalnego Administratora systemów i sieci teleinformatycznych Składnicy.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. przez pracowników Składnicy.
 • Prowadzenie analiz oraz monitorowanie wydatków ponoszonych przez Składnicę w związku z realizacją dostaw i usług.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obszarem techniczny oraz rok na stanowisku kierowniczym/ koordynującym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska i prawem budowlanym.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Umiejętność kierowania zespołem.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 • Kreatywność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
 • Co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Znajomość na poziomie podstawowym Kodeksu Pracy.
 • Umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych.
Sprawdź co oferujemy
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie kwartalne do 10%.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 • Pomoc świąteczną.
 • Zapomogi.
 • Niskooprocentowane pożyczki.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Technicznych 
Kierownik do spraw technicznych jest osobą zaangażowaną w nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy lub instytucji. Kierownik ds. technicznych opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować efektywność działań wykonywanych z pomocą urządzeń technicznych, a także kontroluje wypełnianie tychże procedur. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest ...
Praca Kierownik ds. Technicznych