Praca Kosów Lacki

Najnowsze oferty pracy: 597

Praca w Kosowie Lackim

Kosów Lacki to nieduże miasto w województwie mazowieckim, należące do powiatu sokołowskiego. Ma status gminy miejsko-wiejskiej – stanowi ośrodek administracyjny dla mieszkańców miasta i miejscowości wiejskich oraz lokalne centrum handlowo-usługowe. 

Część gminy leży w Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym oraz obszarze NATURA 2000. Okolica zachęca do spędzenia tu urlopu. Na przyjezdnych do miasteczka czekają także zabytki – obiekty sakralne, zespoły dworsko-parkowe i stare młyny.

Kosów Lacki to niewielki rynek zatrudnienia. W mieście rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze i mikroprzedsiębiorstwa skupione w kilku branżach. W jakich firmach znaleźć można oferty pracy w Kosowie Lackim? Jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników w mieście i okolicy?

Kosów Lacki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Leżący na północny wschód od Warszawy Kosów Lacki zajmuje 11,57 kilometra kwadratowego powierzchni i liczy ok. 2 tys. mieszkańców. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy, w granicach której znajduje się teren 200 kilometrów kwadratowych, w ponad 60% zajęty przez użytki rolne i w niemal 30% przez użytki leśne.

Miasteczko jest węzłem drogowym. W Kosowie Lackim początek bierze droga wojewódzka nr 695, biegnąca do Ceranowa. Prowadzi tędy także droga wojewódzka nr 627 z Ostrołęki do Sokołowa Podlaskiego, a niedaleko zlokalizowana jest droga krajowa nr 63 – od granicy z Obwodem Kaliningradzkim do granicy z Białorusią. Kosów Lacki leży w odległości ok. 120 km od centrum Warszawy, a dojazd do stolicy autem zajmuje ok. godziny i 20 minut. Nieco bliżej jest do stolicy woj. podlaskiego – Białegostoku – miasta dzielą 103 km.

W sąsiadującej z Kosowem Lackim Treblince znajduje się dawny, niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy, w którym życie straciło ok. 8 tys. osób – dziś jest to ważne w historii miejsce pamięci ofiar.

Rynek pracy, oferty pracy – Kosów Lacki

To niewielkie miasteczko nie stanowi dużego rynku pracy, który mógłby sprostać potrzebom wszystkich mieszkańców. Część z nich znajduje zatrudnienie w sąsiednich miastach. Największym ośrodkiem w powiecie jest jego siedziba – Sokołów Podlaski. Działa w nim 5 dużych zakładów pracy, w tym jeden zatrudniający 1000 lub więcej osób, 17 średnich (kadra rzędu 50-249 osób) i 70 małych (stan zatrudnienia w granicach 10-49 osób). Łącznie z mikropodmiotami w mieście siedzibę ma 2055 podmiotów (dane GUS, REGON, 30.11.2020 r.). Do największych pracodawców w Sokołowie Podlaskim, a także całym powiecie, należą producent mięs, firma logistyczna, zakład produkcyjny z branży przemysłu stalowego i firma świadcząca usługi telekomunikacyjne.

W Kosowie Lackim działają 163 podmioty gospodarki narodowej, w tym:

  • 153 mikro (0-9 zatrudnionych),
  • 8 małych (10-49 zatrudnionych),
  • 2 duże (250-999 zatrudnionych).

7 mikropodmiotów i 5 podmiotów małych to jednostki z sektora publicznego. Strukturę branżową zdominowały firmy handlowe i zajmujące się naprawą pojazdów oraz przedsiębiorstwa budowlane (odpowiednio: 39 i 38 podmiotów). W mieście działa 16 zakładów przetwórstwa przemysłowego. Dla gospodarki całego regionu charakterystyczny jest duży udział rolnictwa. W Kosowie Lackim rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze, a lokalne firmy korzystają z płodów rolnych tutejszych rolników. Dwie największe pod względem zatrudnienia przedsiębiorstwa w Kosowie Lackim to zakłady mięsne oraz okręgowa spółdzielnia mleczarska.

Zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy – w powiatach i województwach rokrocznie badają eksperci rynku zatrudnienia. Efektem ich analiz jest Barometr zawodów – prognoza, w której wskazywane są grupy zawodów w deficycie (brak osób chętnych do pracy i spełniających wymagania pracodawców), w nadwyżce (liczba zarejestrowanych w danym zawodzie bezrobotnych jest większa niż liczba dostępnych ofert) oraz w równowadze (wyrównana proporcja kandydatów i ofert). W powiecie sokołowskim wskazano trzy grupy profesji z dużym deficytem poszukujących zatrudnienia. Są to:

  • masarze i przetwórcy ryb,
  • murarze i tynkarze,
  • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych.

Ponadto deficyty znaleźć można w kilku innych branżach. M.in. w sektorze usług medycznych i opiekuńczych, branży budowlanej, transportowej, spożywczej. W okolicach Kosowa Lackiego pracę powinni także bez dużych trudności znaleźć pracownicy służb mundurowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformacyjnych, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze i ślusarze, pracownicy administracyjni i biurowi oraz pracownicy ds. rachunkowości i księgowości.

W powiecie wskazany został tylko jeden zawód nadwyżkowy. Ofert może brakować dla specjalistów technologii żywności i żywienia. 

Ogólna sytuacja na rynku pracy w powiecie jest stabilna, a stopa bezrobocia od lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ogólnopolskiego. Wg danych GUS w listopadzie 2020 r. w Polsce wskaźnik wynosił 6,1%, w powiecie sokołowskim – 5,9%, a w woj. mazowieckim 5,1%.

Szukaj pracy w mieście