Praca Ciechanowiec

Najnowsze oferty pracy: 289

Praca w Ciechanowcu

Miasto Ciechanowiec leży w województwie podlaskim, niedaleko jego granicy z województwem mazowieckim, dlatego bywa nazywane „Bramą na Podlasie”. To jedno z miast w powiecie wysokomazowieckim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy. Ciechanowiec ma malownicze położenie na obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”, stanowi też część „Zielonych Płuc Polski”.

Jak wygląda tutejszy rynek pracy? Jak wypada miejscowość w porównaniu do innych miast w województwie podlaskim? 

Ciechanowiec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ciechanowiec jest niedużym ośrodkiem miejskim w południowo-zachodniej części Podlasia. Rozciąga się na obszarze 19,53 km², liczy 4,6 tys. mieszkańców (dane GUS na koniec 2019 r.). Populacja miasta spada, jeszcze w 2007 r. wynosiła 4,9 tys. osób.

Ciechanowiec – gmina zajmuje 201,18 km² i jest zamieszkiwana przez ponad 8 tys. osób. Poza miastem w jej skład wchodzi 37 wsi.

Ciechanowiec jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu – prawa miejskie uzyskał w XV w. Pełen zabytków, miejsc rekreacji i wypoczynku wydaje się atrakcyjnym miejscem do życia. To także bardzo zielone i malownicze okolice.

W mieście krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 681 (Ciechanowiec – Brańsk), nr 690 (Zambrów – Siemiatycze) i nr 694 (biegnie z Ciechanowca, łączy się z DK 18 w kierunku Warszawy). Poza wymienionymi infrastrukturę komunikacyjną miasta tworzą drogi powiatowe i gminne. 

Rynek pracy, oferty pracy – Ciechanowiec

W mieście działa 537 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 21 to jednostki budżetowe (dane GUS, stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). 

● 519 podmiotów (11 z sektora publicznego) to samozatrudnieni i zatrudniający do 9 osób.
● 12 podmiotów (5 budżetowych) liczy od 10 do 49 pracowników.
● 6 podmiotów (5 z sektora publicznego) utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy.

Jak widać, najwięcej największych ciechanowskich pracodawców należy do sektora publicznego, dlatego stanowi on ważny element lokalnego rynku pracy. 

W przekroju branżowym podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Ciechanowcu zdecydowanie widać przewagę firm handlowych i zajmujących się budownictwem oraz różnego rodzaju usługami.

Liczące najwięcej podmiotów sekcje PKD w mieście to:
1. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 134 podmioty,
2. budownictwo – 97 podmiotów,
3. przetwórstwo przemysłowe – 56 podmiotów,
4. pozostałe usługi – 51 podmiotów,
5. opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 39 podmiotów,
6. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 37 podmiotów.

Warto podkreślić, że dużą rolę w lokalnej gospodarce odgrywa rolnictwo, dlatego też tereny gminy to dobre miejsce do prowadzenia działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym czy coraz popularniejszą nie tylko w Ciechanowcu agroturystyką.

Dla mieszkańców Ciechanowca szansą na znalezienie atrakcyjnej posady jest też rynek pracy w nieodległych miejscowościach, takich jak siedziba władz powiatu – Wysokie Mazowieckie (29 km), Czyżew (20 km), Szepietowo (25 km), Brańsk (25 km) czy Drohiczyn (37 km).

W obrębie powiatu wysokomazowieckiego działają 4272 podmioty gospodarki narodowej. Są wśród nich duże przedsiębiorstwo – spółdzielnia mleczarska zatrudniająca ponad 1000 pracowników, jednostka budżetowa z kadrą rzędu 250-999 osób, 25 podmiotów deklarujących stan zatrudnienia między 50 a 249 pracowników oraz mniejsze firmy.

Analizę rynku pracy w Ciechanowcu i okolicach warto uzupełnić o wyniki prognozy Barometr zawodów. W badaniu dzieli się grupy zawodów na nadwyżkowe (liczba kandydatów do pracy przewyższa liczbę ofert), będące w równowadze i deficytowe (więcej ofert pracy na danym stanowisku niż osób jej poszukujących). W powiecie wysokomazowieckim eksperci wskazali najwięcej deficytowych profesji w branży budowlanej. Trudności rekrutacyjne mają też firmy transportowe i logistyczne, oraz z sektora spożywczego, handlu i niektórych usług. Brakuje również chętnych do pracy w placówkach oświatowych, opiece zdrowotnej. Poszukując pracy w Podlaskiem czy okolicach Ciechanowca, warto zapoznać się ze szczegółową listą zawodów deficytowych na danym obszarze.

W powiecie wysokomazowieckim jest też kilka grup zawodów nadwyżkowych:
pedagodzy, ekonomiści, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, technicy informatycy, technicy mechanicy, mechanicy pojazdów samochodowych, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, szefowie kuchni, ślusarze. 

Wg danych GUS na koniec sierpnia 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,1%, a w woj. podlaskim – 7,7%. W powiecie wysokomazowieckim odnotowano wskaźnik bezrobocia na poziomie 5,9%. Jedynie powiat bielski miał niższą stopę bezrobocia – 5,0%.

Mieszkańców Ciechanowca – miasta i gminy – obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. W sierpniu zarejestrowanych w nim było 1,6 tys. osób. 

Szukaj pracy w mieście