Praca Ciechanowiec Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Ciechanowcu

Ciechanowiec i okolice

Ciechanowiec jest niedużym ośrodkiem miejskim w południowo-zachodniej części Podlasia. Rozciąga się na obszarze 19,53 km², liczy 4,6 tys. mieszkańców (dane GUS na koniec 2019 r.). Populacja miasta spada, jeszcze w 2007 r. wynosiła 4,9 tys. osób.

Ciechanowiec – gmina zajmuje 201,18 km² i jest zamieszkiwana przez ponad 8 tys. osób. Poza miastem w jej skład wchodzi 37 wsi.

W mieście krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 681 (Ciechanowiec – Brańsk), nr 690 (Zambrów – Siemiatycze) i nr 694 (biegnie z Ciechanowca, łączy się z DK 18 w kierunku Warszawy). Poza wymienionymi infrastrukturę komunikacyjną miasta tworzą drogi powiatowe i gminne. 

Ciechanowiec: oferty pracy, profil pracodawców

W mieście działa 537 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 21 to jednostki budżetowe (dane GUS, stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). 

● 519 podmiotów (11 z sektora publicznego) to samozatrudnieni i zatrudniający do 9 osób.
● 12 podmiotów (5 budżetowych) liczy od 10 do 49 pracowników.
● 6 podmiotów (5 z sektora publicznego) utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy.

Jak widać, najwięcej największych ciechanowskich pracodawców należy do sektora publicznego, dlatego stanowi on ważny element lokalnego rynku pracy. 

W przekroju branżowym podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Ciechanowcu zdecydowanie widać przewagę firm handlowych i zajmujących się budownictwem oraz różnego rodzaju usługami.

Liczące najwięcej podmiotów sekcje PKD w mieście to:
1. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 134 podmioty,
2. budownictwo – 97 podmiotów,
3. przetwórstwo przemysłowe – 56 podmiotów,
4. pozostałe usługi – 51 podmiotów,
5. opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 39 podmiotów,
6. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 37 podmiotów.

Warto podkreślić, że dużą rolę w lokalnej gospodarce odgrywa rolnictwo, dlatego też tereny gminy to dobre miejsce do prowadzenia działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym czy coraz popularniejszą nie tylko w Ciechanowcu agroturystyką.

Dla mieszkańców Ciechanowca szansą na znalezienie atrakcyjnej posady jest też rynek pracy w nieodległych miejscowościach, takich jak siedziba władz powiatu – Wysokie Mazowieckie (29 km), Czyżew (20 km), Szepietowo (25 km), Brańsk (25 km) czy Drohiczyn (37 km).

W obrębie powiatu wysokomazowieckiego działają 4272 podmioty gospodarki narodowej. Są wśród nich duże przedsiębiorstwo – spółdzielnia mleczarska zatrudniająca ponad 1000 pracowników, jednostka budżetowa z kadrą rzędu 250-999 osób, 25 podmiotów deklarujących stan zatrudnienia między 50 a 249 pracowników oraz mniejsze firmy.

Praca w Ciechanowcu

Analizę rynku pracy w Ciechanowcu i okolicach warto uzupełnić o wyniki prognozy Barometr zawodów. W badaniu dzieli się grupy zawodów na nadwyżkowe (liczba kandydatów do pracy przewyższa liczbę ofert), będące w równowadze i deficytowe (więcej ofert pracy na danym stanowisku niż osób jej poszukujących). W powiecie wysokomazowieckim eksperci wskazali najwięcej deficytowych profesji w branży budowlanej. Trudności rekrutacyjne mają też firmy transportowe i logistyczne, oraz z sektora spożywczego, handlu i niektórych usług. Brakuje również chętnych do pracy w placówkach oświatowych, opiece zdrowotnej. Poszukując pracy w Podlaskiem czy okolicach Ciechanowca, warto zapoznać się ze szczegółową listą zawodów deficytowych na danym obszarze.

W powiecie wysokomazowieckim jest też kilka grup zawodów nadwyżkowych:
pedagodzy, ekonomiści, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, technicy informatycy, technicy mechanicy, mechanicy pojazdów samochodowych, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, szefowie kuchni, ślusarze. 

Dane dotyczące bezrobocia

Wg danych GUS na koniec sierpnia 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,1%, a w woj. podlaskim – 7,7%. W powiecie wysokomazowieckim odnotowano wskaźnik bezrobocia na poziomie 5,9%. Jedynie powiat bielski miał niższą stopę bezrobocia – 5,0%.

Mieszkańców Ciechanowca – miasta i gminy – obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. W sierpniu zarejestrowanych w nim było 1,6 tys. osób.