Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach
 poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Gliwice

Spółka z branży obronnej, specjalizująca się w projektowaniu pojazdów wojskowych, symulatorów Sprzętu Wojskowego, w trakcie dynamicznych zmian organizacyjnych poszukuje osób chętnych do podejmowania nowych wyzwań i wspólnego tworzenia wartości spółki.

 

Jeżeli chcesz mieć udział w tworzeniu systemu bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie pracować z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami w sprzęcie wojskowym, a przy tym mieć szansę na rozwój osobisty oraz czynny udział w rozwoju firmy.

 

Wymagania:  
 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria i zarządzanie jakością, mechanika i metrologia, technologia budowy maszyn oraz pokrewne),
 • Mile widziane 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość metod, technik i narzędzi kontrolno-pomiarowych procesów technologicznych,
 • Znajomość procesów technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność syntezy i analizy.
Zakres głównych zadań:
 • Kontrola jakości dostaw materiałów, części i podzespołów oraz usług kooperacyjnych,
 • Kontrola i ocena procesów technologicznych wykonywania detali, podzespołów i zespołów,
 • Nadzór jakościowy nad wykonywaniem i montażem części elementów, podzespołów, zespołów i wyposażenia, oraz poszczególnych instalacji realizowanych zleceń, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami,
 • Udział w procesach kontrolno-pomiarowych, badaniach i testach oraz wsparcie techniczne poszczególnych procesów i operacji.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie z grupy kapitałowej PGZ S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, stałe godziny pracy 700 - 1500,
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje (dofinansowanie do szkoleń i kursów),
 • Samodzielność w działaniu,
 • Dodatkowe benefity (dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników i członków rodzin, opieka medyczna, karnety sportowe, grupowe ubezpieczenie na życie).
Proszę o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).).