Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Legionowo
52 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Legionowo
Ogłoszenie o naborze Nr 79352

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Budynek czterokondygnacyjny, nie wyposażony w windy, stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze. Węzeł sanitarny przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku. Urząd posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987) w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w celu prawomocnego rozstrzygnięcia odpowiedzialności karnej.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu.
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.)w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu.
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu zgromadzenia informacji o sprawcach czynu.
 • Orzeka w toku postępowań przygotowawczych w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu dyscyplinującym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w podatkach lub w obszarze spraw karnych skarbowych lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Kodeks Karny Skarbowy
 • Znajomość pozostałych przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy tj.: Ustawy Kodeks Postępowania Karnego, Ustawy o Rachunkowości
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • Odporność na sters
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe