Praca Radzymin

Najnowsze oferty pracy: 748

Praca w Radzyminie

Radzymin leży w województwie mazowieckim i jest jednym z 7 miast w powiecie wołomińskim. Należy do aglomeracji warszawskiej, co ma duże znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Miejscowość jest dobrze skomunikowana ze stolicą kraju i powiatu, co daje mieszkańcom większe szanse na znalezienie pracy. Niemniej także w Radzyminie rynek zatrudnienia jest spory. Tworzą go przedsiębiorstwa zróżnicowane i ze względu na wielkość i branże. Radzymin rozwija się jako ośrodek usługowo-handlowy i przemysłowy. Sporo miejsc pracy generują np. przemysł materiałów budowlanych, przetwórstwo spożywcze, czy przemysł chemiczny. Czytaj dalej i sprawdź, czy w Radzyminie praca jest na wyciągnięcie ręki.

Radzymin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Radzymin (woj. mazowieckie) liczy ponad 13 tys. mieszkańców, zajmuje obszar 23,4 kilometra kwadratowego. Radzymin jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, do której zalicza się 28 sołectw. Na terenie gminy dominują użytki rolne, ponad 20% zajmują lasy i grunty zadrzewione.

Płyną tędy trzy rzeki – Bug, Rządza i Czarna, a fragment gminy wyznacza Zalew Zegrzyński. Poza bogactwem przyrody do atrakcji miasta można zaliczyć zabytki: klasycystyczny kościół z XVIII w., pozostałości parku typu krajobrazowego z XVIII w., dawne starostwo i inne.

Radzymin leży w centrum województwa mazowieckiego, w Obszarze Metropolitalnym Warszawy i w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym – w którym znajdują się gminy ściśle powiązane ze stolicą. Z Radzymina do centrum Warszawy można dojechać w pół godziny – do pokonania autem jest 30 km. Mieszkańcy mają do dyspozycji także liczne połączenia z Warszawą i sąsiednimi miejscowościami transportem publicznym – autobusowym i kolejowym. 

Na układ komunikacyjny gminy poza drogami gminnymi i powiatowymi składają się także droga ekspresowa S8, łącząca Wrocław z Łodzią, Warszawą, Białymstokiem i stanowiąca odcinek europejskiej trasy Via Baltica, a także trzy drogi wojewódzkie: nr 631, nr 635 i nr 636.

Radzymin jest jednym z 7 miast w powiecie wołomińskim – najbardziej zaludnionym powiecie w Mazowieckiem. Pozostałe ośrodki miejskie to: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka (gminy miejskie), Radzymin, Tłuszcz, Wołomin (gminy miejsko-wiejskie).

Rynek pracy, oferty pracy – Radzymin 

Wedle danych GUS w październiku w rejestrze REGON widniało 3755 podmiotów gospodarki narodowej w gminie Radzymin, w tym:

  • 3863 mikropodmioty (0-9 pracujących),
  • 99 małych podmiotów (10-49 pracujących),
  • 16 średnich podmiotów (50-249 pracujących),
  • 2 duże podmioty (250-999 pracujących oraz 1000 lub więcej pracujących).

97,7% wszystkich jednostek to podmioty prywatne, 78,9% – osoby fizyczne prowadzące działalność.

Jeśli chodzi o przekrój branżowy, zdecydowanie dominują w nim handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (888 podmiotów zarejestrowanych w tej sekcji PKD w gminie Radzymin) i budownictwo (520 podmiotów). Działalność profesjonalną, naukową i techniczną prowadzą 383 podmioty, zakładów przetwórstwa przemysłowego jest 380. W Radzyminie i okolicach bardzo dobrze rozwinięte są także sektor usług, branża transportowa i logistyczna.

Do największych pracodawców w mieście zaliczają się firmy reprezentujące przemysł spożywczy – przedsiębiorstwo przemysłu cukierniczego, producent wód mineralnych i napojów, a także producent kosmetyków.

Możliwości pracy w Radzyminie są dość szerokie. Ze względu na dostępność komunikacyjną miasta, jego mieszkańcy korzystają z rynku zatrudnienia w Warszawie, Wołominie, Markach czy innych sąsiednich miejscowościach.

W obrębie powiatu wołomińskiego trudności z pracą nie powinni mieć pracownicy budowlani – dekarze i blacharze, murarze i tynkarze oraz pracownicy robót wykończeniowych, a także spawacze oraz pielęgniarki i położne. Zgodnie z wynikami badania Barometr zawodów to najbardziej deficytowe zawody w powiecie. Braki kadrowe dotyczą jednak większej liczby branż. Nadwyżka chętnych do pracy względem dostępnych ofert występuje z kolei jedynie w przypadku ekonomistów, a także pracowników administracyjnych i biurowych.

W październiku 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie wołomińskim wyniosła 8%. To więcej zarówno od poziomu ogólnopolskiego (6,1%), jak i wojewódzkiego (5,1%). W sumie w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 6697 bezrobotnych. Wśród nich 769 osób to mieszkańcy Radzymina (gminy).

Powiat wołomiński jest rozległy. Interesanci przyjmowani są przez Powiatowy Urząd pracy w Wołominie, ale także w filiach PUP, obsługujących bardziej oddalone od stolicy powiatu gminy. I tak:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obsługuje bezrobotnych i poszukujących pracy z gmin: Kobyłka, Poświętne, Wołomin, Ząbki i Zielonka,
  • pod filię w Radzyminie podlegają mieszkańcy gmin Marki, Dąbrówka i Radzymin,
  • filia PUP w Tłuszczu obsługuje osoby zamieszkałe na terenach gmin Tłuszcz, Jadów, Klembów i Strachówka.

PUP Radzymin:

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie - Filia w Radzyminie
Adres: Komunalna 8, 05-250 Radzymin
E-mail: wawora@praca.gov.pl
Telefon: (0-22) 786-52-72; (0-22) 786-55-15

Szukaj pracy w mieście