Oferty Tygodnia

Praca Wołomin Najnowsze oferty pracy: 80

Praca w Wołominie

Wołomin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Wołomin to siedziba najbardziej zaludnionego powiatu w województwie mazowieckim. Miasto zajmuje powierzchnię 17 kilometrów kwadratowych, podzielonych na 13 osiedli. Wołomin to także siedziba miejsko-wiejskiej gminy, do której przynależy 15 sołectw. Gmina rozciąga się na 62 kilometrach kwadratowych. Na jej terenie można wyróżnić 6 stref. Strefa produkcyjno-usługowo-techniczna znajduje się w północno-wschodniej części Wołomina, przy linii kolejowej i drodze wojewódzkiej nr 634.

To spokojne miasto na obrzeżach metropolii jest przyjaznym miejscem do życia, siedzibą władz gminnych i powiatowych. Znajdują się tu organy administracji publicznej, jednostki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, kulturalne oraz obiekty sportowe. Wołomin jest centralnym ośrodkiem usług dla mieszkańców całej gminy. Bogatą ofertę akademicką, kultutralno-rozrywkową zapewnia z kolei stolica.

Wołomin jest dostępny komunikacyjnie. Biegną przezeń drogi wojewódzkie: nr 634 (relacji Warszawa – Tłuszcz), nr 635 z Wołomina do Radzynia oraz droga wojewódzka nr 628 (całkowicie w obrębie Wołomina). Mieszkańcy miasta i gminy mogą także korzystać z rozwiniętego transportu publicznego – autobusowego oraz kolejowego.

Rynek pracy, oferty pracy – Wołomin 

W Wołominie działa 5255 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, stan na koniec października 2020 r.), z tego:

  • 5064 mikropodmiotów niezatrudniających nikogo bądź zatrudniających do 9 osób,
  • 155 małych podmiotów, z kadrą rzędu 10-49 osób,
  • 32 podmioty średnie – deklarujące stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób,
  • 4 podmioty duże, generujące od 250 do 999 osób.

W jakich branżach znaleźć można w Wołominie oferty pracy? Najbardziej rozbudowane sekcje PKD w mieście to handel i naprawa pojazdów (26,1% ogółu podmiotów), budownictwo (12,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,9%). Rozwinięty jest także sektor różnorodnych usług, także transportowych czy w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej.

W całym powiecie wołomińskim podmiotów gospodarki narodowej jest 34 471, w tym 12 dużych (2 zatrudniające 1000 lub więcej osób), 124 średnie i 827 małych podmiotów).

Znaczna część mieszkańców Wołomina pracuje w Warszawie. Lokalny rynek pracy, w obrębie powiatu, także stwarza wiele możliwości rozwijania się zawodowo. Jakich – dowiedzieć się można m.in. z prognozy Barometr zawodów – badania prowadzonego z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wołomin i okolice – w granicach powiatu – to dobry kierunek na poszukiwanie zatrudnienia dla pracowników budowy: dekarzy i blacharzy, murarzy i tynkarzy pracowników robót wykończeniowych w budownictwie oraz spawaczy. Pracę bez problemu znajdą też pielęgniarki i położne. Te zawody zostały wskazane przez ekspertów jako najbardziej deficytowe. Lista branż z brakami kadrowymi jest jednak o wiele dłuższa. Trudno dostępna z kolei może być w Wołominie praca biurowa. W nadwyżce są dwa zawody – ekonomista oraz pracownik administracyjny i biurowy.

Poszczególne powiaty województwa mazowieckiego znacznie różnią się pod względem liczby bezrobotnych i przedsiębiorców. Powiaty położone w obrębie aglomeracji warszawskiej mają do zaoferowania najlepiej rozwinięty rynek pracy. Ze względu na połączenia komunikacyjne miejscowości przyległych do Warszawy podejmowanie pracy poza miejscem zamieszkania jest częstą praktyką mieszkańców. Istotny wskaźnik kondycji rynku pracy na danym obszarze stanowi stopa bezrobocia. W powiecie wołomińskim wskaźnik ten utrzymuje się powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, ale nie przekracza 10%.

Stopa bezrobocia wg GUS w październiku 2020 r. wyniosła:

  • w powiecie wołomińskim – 8,1%,
  • w woj. mazowieckim – 5,1%,
  • w Polsce – 6,1%.

PUP Wołomin:

Adres: ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin
E-mail: wawo@praca.gov.pl
Telefon: (0-22) 787-46-20; 787-54-64/65