Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Olsztyn
praca stacjonarna
90 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 126750

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca pod presją czasu;
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;
 • Praca siedząca;
 • Budynek nie posiada barier architektonicznych – wyposażony w podjazd;
 • W budynku jest winda.

Zakres zadań

 • Analizuje, prognozuje i bada zjawiska występujące w obszarze właściwości KAS oraz dokonuje analizy ryzyka w tym zakresie w celu wytypowania podmiotów do kontroli celno-skarbowej lub wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 • Wykonuje zadania w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych, finansowych z zagranicą w celu uzyskania i udzielenia informacji dla potrzeb kontroli i postępowań przygotowawczych oraz identyfikacji nowych zagrożeń dotyczących przestępczości celnej i podatkowej.
 • Pozyskuje, rejestruje, przetwarza i dostarcza informacje w celu zapewnienia zarządzania ryzykami: zewnętrznym, lokalnym i w obrocie międzynarodowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa karnego, materialnego i procesowego prawa podatkowego, prawa celnego, rachunkowości
 • Komunikatywność
 • Umiejętności analityczne
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków roboczych UE na poziomie B2