Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
87 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126734

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Podejmuje działania poprzez np.: przygotowywanie informacji i wyjaśnień, projektów wytycznych, wystąpień, opracowuje procedury w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa w zakresie rzeczowym komórki.
 • Analizuje przepisy prawa, orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem identyfikacji rozbieżności linii orzeczniczej oraz zmian w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych w celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego wykonania zadań oraz zgłaszania Szefowi KAS różnic interpretacyjnych przepisów prawa.
 • Analizuje działania naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz wewnętrznych komórek orzeczniczych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w obszarze działania komórki w celu poprawy jakości i zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości orzeczniczych.
 • Prowadzi ewidencje i rejestry, w tym rejestry skargowe w celu realizacji zadań komórki.
 • Organizuje i koordynuje szkolenia, instruktaże, spotkania robocze i narady dotyczące zmian w przepisach prawa podatkowego, administracyjnego oraz zmian w linii orzeczniczej oraz rozbieżności między orzecznictwem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa w zakresie spraw wierzycielskich i egzekucji administracyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w zakresie orzecznictwa administracyjnego lub podatkowego
 • Znajomość przepisów Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe