Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Koordynator ds. Badań Klinicznych (staż)

KRKA Polska Sp. z o.o.

Warszawa

214 dni temu

Podejmij wyzwanie

Koordynator ds. Badań Klinicznych (staż)
(Warszawa)

Osoba na stażu będzie zajmowała się:

 • przygotowywaniem, koordynacją i monitorowaniem badań klinicznych prowadzonych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o., zgodnych ze strategią i obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;
 • współpracą w imieniu KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ze Sponsorem badania;
 • kompletowaniem pełnej dokumentacji koniecznej do uzyskania zgód i opinii formalnych niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuowania badania;
 • budowaniem relacji z badaczami;
 • opracowywaniem budżetu badania;
 • monitorowaniem przebiegu i postępu badania oraz nadzorem nad ilością i dystrybucją produktu leczniczego w badaniu;
 • zarządzaniem dokumentacją badania;
 • raportowaniem w zakresie przeprowadzanych badań;
 • opracowywaniem procedur i instrukcji, a także strategii i standardów Krka związanych z badaniami klinicznymi.

Po okresie od sześciu do dwunastu miesięcy stażu oraz uzyskaniu pozytywnej oceny przewidziany jest awans na stanowisko Koordynatora ds. badań klinicznych.

 

OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia w pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego lub przedstawiciela farmaceutycznego
 • udokumentowane dobre wyniki pracy w terenie
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (medyczny)- warunek konieczny
 • efektywnego zarządzania czasem, dobrej organizacji pracy
 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętności komunikacyjnych i prowadzenia prezentacji
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości w obsłudze MS Office (Excel, PowerPoint)
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • realny rozwój zawodowy
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • samochód służbowy i inne narzędzia pracy
 • bardzo dynamiczne miejsce pracy

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

KRKA Polska Sp. z o.o.

Krka jest jedną z wiodących generycznych firm farmaceutycznych Europy Środkowo-Wschodniej

Poznaj stanowisko: Stażysta

Stażysta – osoba, która odbywa staż zawodowy w miejscu pracy. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy. Do głównych obowiązków stażysty należy: przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu ...
Stażysta Praca Stażysta

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (751)
Wałbrzych (62)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (246)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (938)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2332)
Radom (157)
Płock (95)
Opolskie:
Opole (229)
Nysa (92)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (142)
Suwałki (47)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (476)
Gdynia (201)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (513)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (133)
Ełk (81)
Wielkopolskie:
Poznań (709)
Kalisz (76)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (81)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (72)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (329)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl