Koordynator ds. Tłumaczeń

SMART CITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa

15 godz. temu

Koordynator ds. Tłumaczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • organizacja i nadzór nad współpracą z biurami tłumaczeń
 • przygotowywanie części tłumaczeń na potrzeby spółki
 • udział w spotkaniach w charakterze tłumacza
 • wsparcie w prowadzonych projektach, przygotowaniu prezentacji, delegacji zagranicznych
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu
 • kontakty telefoniczne i mailowe z partnerami biznesowymi
 • dbałość o dokumentację w powierzonym obszarze odpowiedzialności
Wymagania:
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy z biurami tłumaczeń i samodzielnych tłumaczeniach
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych)
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
 • profesjonalizm i wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i elastyczność
 • silnie rozwinięte zdolności organizacyjne
 • wykształcenie wyższe: filologia angielska lub pokrewne
 • znajomość innych języków europejskich, języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • umowę o pracę lub b2b
 • pracę pełną wyzwań w ciekawym i dynamicznym środowisku.
ZGODA NA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM NA KONKRETNE STANOWISKO – TJ. NA JEDEN, KONKRETNY PROCES REKRUTACYJNY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Smart Cities Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 16-22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414294, NIP: 7811877663, REGON: 302066608.
Jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.

ZGODA NA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM NA KONKRETNE STANOWISKO – TJ. NA JEDEN, KONKRETNY PROCES REKRUTACYJNY WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Smart Cities Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 16-22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414294, NIP: 7811877663, REGON: 302066608.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę Smart Cities Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 16-22.
Jestem świadomy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne oraz że mam prawo do ich wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na ich podstawie.
Klauzule informacyjne dla kandydatów Smart Cities

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Smart Cities Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 16-22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414294, NIP: 7811877663, REGON: 302066608, dane kontaktowe: odo@smartcities.pl.
Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Poznaj

SMART CITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wizja Smart Cities sp. z o.o. charakteryzuje się głównymi cechami:

 • specjalizacja w zakresie IOT dla obszarów obsługi Społeczeństwa i Środowiska
 • budowa i rozwój ekonomicznie odpowiedzialnej firmy, wraz z szacunkiem dla wartości jej interesariuszy
 • tworzenie firmy o długotrwałym wzroście kapitałowym poprzez zdobywanie rynku BtP oraz zwiększaniu udziału rynku do 5 % do 2020 roku Ekspansja działalności firmy na rynki europejskie i związane z tym czynności promocyjne w najbliższych latach. Smart Cities sp. z o.o. planuje szeroko zakrojone działania w zakresie wsparcia komunikacyjnego w całym obszarze rynku publicznego w Polsce
 • firma dzięki swojemu działowi badań i rozwoju stworzyła oraz tworzy unikalne produkty IT o pionierskim charakterze rynkowym. Daje to firmie Smart Cities sp. z o.o. odpowiednio dużą przewagę technologiczną na najbliższe 5 lat. Smart Cities sp. z o.o. rozpoczęła prace nad dwoma kolejnymi produktami, które mają synergicznie zbudować dużą przewagę konkurencyjną i dalszy dowód misji firmy
 • polityka kadrowa oraz organizacji firmy kształtowana jest w kierunku wysoko wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej kadry oraz tworzenia systemów wewnętrznych relacji operacyjnych z minimalizacją szkodliwości dla Środowiska. Cała kadra firmy zapewnia silny i trwały rozwój do 2020 roku. Smart Cities sp. z o.o. ma zamiar rozwijać się personalnie w zakresie dystrybucji oraz promocji gotowych i przyszłych jej produktów IOT.
Poznaj stanowisko: Tłumacz 
Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry ...
Praca Tłumacz