Koordynator Projektów Międzynarodowych

Społeczna Akademia Nauk

Łódź

3 dni temu

Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.

Koordynator Projektów Międzynarodowych
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów międzynarodowych;
 • monitorowanie i raportowanie postępów projektów
 • pisanie wniosków o projekty międzynarodowe i składanie do właściwych instytucji;
 • zarządzanie administracyjne i finansowe wygranymi projektami;
 • nadzór nad realizacją projektów;
 • promowanie uczelni na arenie międzynarodowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w międzynarodowym środowisku;
 • przyjazną atmosferę pracy w zespole projektowym
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze koordynacji projektów międzynarodowych

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przysyłać do 28 lutego 2021 r. klikając w przycisk aplikowania. W tytule prosimy o podanie preferowanej lokalizacji miejsca pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Poznaj

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.