Księgowa / Księgowy

Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa

24 dni temu

Zatrudnimy
Księgową / Księgowego
do pracy na etacie w biurze Jet Line w Warszawie

 

W Jet Line zajmujemy się reklamą zewnętrzną czyli komunikacją w przestrzeni.
Jesteśmy jedną z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych firm outdoorowych w Polsce.

Rozwijamy się i powiększamy się. Teraz chętnie powiększymy nasz dwuosobowy zespół księgowy. Zależy nam na dobrych i długich relacjach, dlatego w czasie rekrutacji zwracamy uwagę na kompetencje, osobowość, nastawienie. Będziemy ciekawi Twoich wartości w życiu i pracy.

Księgowa / Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje główne zadania:
 • księgowanie dokumentów kosztowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych wg zlecenia,
 • rozliczanie zaliczek i delegacji pracowników,
 • analiza kont księgowych.
Nasze oczekiwania:
 • roczne doświadczenie w pracy w księgowości
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatku VAT
 • dobra organizacji pracy i umiejętność pracy zespołowej
 • odpowiedzialność i samodzielność weryfikacja poprawności dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym

Oczekujemy również gotowości do własnego rozwoju oraz dbałości o wizerunek firmy.
Będzie też świetnie, jeśli znasz program RAKS.

Proponujemy:
 • stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę,
 • jasno sprecyzowane zadania i cele,
 • dużą pomoc na starcie,
 • dobrą atmosferę na co dzień,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Prosimy o dołączenie do aplikacji następujących oświadczeń:

Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i innych dokumentach aplikacyjnych zawierają dane osobowe w zakresie szerszym niż wynika to z art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z tym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Jet Line Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dla potrzeb niniejszej rekrutacji.
TAK / NIE (prosimy o podkreślenie wyboru)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w tym umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej i przechowywanie przez okres 2 lat.
TAK / NIE (prosimy o podkreślenie wyboru)

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody, w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w przyszłych rekrutacjach i przechowywania ich w bazie rekrutacyjnej Administratora przez okres 2 (dwóch) lat. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i osoby reprezentujące Administratora, biorące udział w procesie rekrutacyjnym a także podmioty trzecie wspierające Administratora w tym procesie (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), w ramach realizacji umów wiążących Administratora z tymi podmiotami.

Ma Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych osobowych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych dodatkowych niż wskazanych w art. 22¹ Kodeksu pracy jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, którą wyraża Pani/Pan poprzez wysłanie do nas dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny), w zakresie dotyczącym przetwarzania danych w nich zawartych. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody w odniesieniu do dodatkowych danych osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenia dotyczące Pani/Pana danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy: praca@jetline.pl. Wycofanie na zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. W razie jakichkolwiek wniosków lub skarg związanych z Pana/Pani danymi osobowymi może się Pan/Pani kontaktować z nami poprzez adres mailowy: praca@jetline.pl.
Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy