Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Ostróda

10 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 35857

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa w siedzibie Urzędu,
- praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych - brak jest wind, toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

  • Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatkowych i innych oraz dokonywanie ich rozliczeń w celu dostarczenia aktualnej informacji finansowej.
  • Rozliczanie wpływów w celu ich przekazania uprawnionym podmiotom.
  • Wykonywanie sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia prawidłowych i rzetelnych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
  • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz ustawy o rachunkowości,
  • Komunikatywność,
  • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie w zakresie obsługi programu POLTAX-2B

Poznaj stanowisko: Księgowy

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Księgowy Praca Księgowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (788)
Wałbrzych (55)
Legnica (119)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (187)
Toruń (105)
Lubelskie:
Lublin (227)
Chełm (36)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (963)
Tarnów (57)
Nowy Sącz (42)
Mazowieckie:
Warszawa (2094)
Radom (176)
Płock (49)
Opolskie:
Opole (186)
Nysa (68)
Podkarpackie:
Rzeszów (141)
Przemyśl (36)
Podlaskie:
Białystok (126)
Suwałki (40)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (463)
Gdynia (198)
Słupsk (64)
Śląskie:
Katowice (516)
Częstochowa (174)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (160)
Elbląg (68)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (609)
Kalisz (79)
Konin (67)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (344)
Koszalin (75)
Kołobrzeg (43)
Auchan (86)
Tesco (120)
Inditex (37)
OBI (10)
PKP (12)
STRABAG (4)
ABB (102)
Accenture (228)
Carrefour (173)
PKO BP (338)
KPMG (38)
Orange (32)
IKEA (37)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl