Praca Zalewo Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 25

Praca w Zalewie

Zalewo (warmińsko-mazurskie) – podstawowe fakty

Zalewo zajmuje teren 8 kilometrów kwadratowych powierzchni. W mieście mieszka 2,1 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi w przybliżeniu 263 osoby na kilometr kwadratowy. 

Jak wspomniano na wstępie, Zalewo stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej. Rozciąga się ona na obszarze 254 kilometrów kwadratowych i liczy prawie 6,8 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia równą 27 osobom na kilometr kwadratowy. Jednostki pomocnicze gminy to 4 osiedla i 22 sołectwa.

Na układ komunikacyjny miasta składają się drogi powiatowe i gminne oraz droga wojewódzka nr 519, która niedaleko – w miejscowości Małdyty umożliwia wjazd na trasę ekspresową S7, łączącą Warszawę z Gdańskiem.

W sąsiedztwie Zalewa leżą Miłomłyn, Dzierzgoń, Morąg, Susz i Pasłęk. By dojechać z Zalewa do siedziby władz powiatowych – Iławy, należy przebyć dystans 39 km, do Olsztyna jest natomiast 80 km.

Prawa miejskie Zalewo uzyskało w 1305 r. i ponownie – po utracie lokacji w 1945 r. – w roku 1987. Dzieje miejscowości są długie, a ich ślady można dziś dostrzec w ciekawych zabytkach. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy pozostałości miejskich murów datowane na XIV-XV w., wzniesiony w XIV w. kościół Świętego Jana Apostoła w Zalewie, kaplicę Świętej Rodziny z początku XX w., domy budowane w XIX w. czy wieżę ciśnień.

Zalewo – rynek zatrudnienia

Na zalewskim rynku pracy wakaty znaleźć można w firmach z sektora MŚP lub jednostkach budżetowych, zatrudniających do 249 osób. Ani miasto, ani gmina nie są miejscem działalności dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z REGON (dane GUS, stan na 28.02.2021 r.) w mieście działa 186 podmiotów gospodarki narodowej, w pozostałych miejscowościach w gminie – 232.

Spośród 418 zarejestrowanych w gminie jednostek:

  • 396 to mikropodmioty – niegenerujące zatrudnienia bądź liczące do 9 pracujących,
  • 16 to małe zakłady pracy – utrzymujące od 10 do 49 miejsc,
  • 6 to średnie podmioty – liczące między 50 a 249 pracujących.

Dominują podmioty z sektora prywatnego, działalności osób fizycznych. Liczba jednostek budżetowych w gminie wynosi 18.

Najwięcej jest firm budowlanych (87 podmiotów), a także handlowych, zajmujących się naprawą pojazdów (75 podmiotów) i zakładów przetwórstwa przemysłowego (68).

Najwięksi pracodawcy to m.in. zakład drobiarski i zakład usług masarskich, producenci pojemników i palet metalowych do transportu, pasz dla zwierząt, wyrobów z tworzywa  poliestrowo-szklanego, a także producent mebli i zakład gospodarki komunalnej.

Powiat iławski, Zalewo: ogłoszenia, praca od zaraz

Ograniczone szanse na zdobycie zatrudnienia w samym mieście sprawiają, że część osób znajduje pracę poza nim – np. w innych miejscowościach powiatu. Łącznie powiat iławski stanowi siedzibę dla 7891 podmiotów, wśród których jest 5 dużych zakładów pracy (1 zatrudnia co najmniej 1000 osób, 4 generują między 250 a 999 miejsc pracy) i 68 średnich podmiotów (59-249 pracujących).
                             
Jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników w powiecie iławskim, możemy dowiedzieć się z badania Barometr zawodów. To prowadzona co roku na zlecenie resortu pracy analiza sytuacji na lokalnych i ponadlokalnych rynkach zatrudnienia w Polsce. Uwzględnia ona wykaz grup zawodów deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze względem ofert pracy publikowanych w PUP. Kto zatem ma największe szanse znaleźć w okolicach Zalewa pracę?

W powiecie iławskim najwięcej grup zawodów deficytowych odnotowano w branży budowlanej i zakładach przetwórstwa przemysłowego. Potrzebni są zarówno pracownicy po szkołach branżowych, do pracy fizycznej, jak i osoby ze specjalistycznym wykształceniem czy uprawnieniami np. do obsługi maszyn i urządzeń. Trudności ze zdobyciem posady nie powinni mieć także mechanicy i inni pracownicy transportu, część pracowników usług medycznych i opiekuńczych, rzemieślnicy – np. spawacze, tapicerzy czy fryzjerzy i inni. Pełną listę znaleźć można na stronie Barometru zawodów 2021.

Bezrobocie w powiecie iławskim

Jak wspomniano na wstępie, na tle innych powiatów województwa pod względem stopy bezrobocia powiat iławski wypada bardzo korzystnie. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (wg GUS, stan na luty 2021 r.):

  • Polska – 6,5%,
  • województwo warmińsko-mazurskie – 10,7%,
  • powiat iławski – 5,2%.