Praca Miłomłyn

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 295

Praca w Miłomłynie

Miłomłyn jest położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. To niewielki ośrodek gospodarczy, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Miłomłyn.

Leżące w turystycznym regionie miasto jest przede wszystkim ośrodkiem usługowym. Znajdują się tu drobne zakłady wytwórcze, produkcyjne – głównie w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwija się sektor budowlany, w gminie także leśnictwo i rolnictwo. Dobre warunki do prowadzenia działalności znajdą też przedsiębiorcy w branży przetwórstwa drzewnego. Warto ponadto wspomnieć, że miasto ma statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Miłomłyn to spokojne, przyjazne do życia miasteczko, w którym znaleźć można wiele ciekawych form spędzania wolnego czasu. Jak natomiast wygląda tutejszy rynek zatrudnienia? W jakich branżach warto szukać wakatów? Czytaj dalej i poznaj Miłomłyn bliżej.

Miłomłyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia miasta wynosi 12,4 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców – ok. 2,4 tys. osób. Miejscowość rozciąga się na północny zachód od Ostródy, w odległości 14 km od centrum stolicy powiatu, na Pojezierzu Iławskim, nad Kanałem Elbląskim.

Miłomłyn otaczają rozległe lasy, pola uprawne, od wschodu znajduje się Jezioro Ilińsk (Jelonek). Najbliżej położone miasta to poza Ostródą Morąg, Zalewo, Iława, Lubawa, Miłakowo i Susz. Miłomłyn z Olsztynem dzieli 50 km, z Warszawą – 240 km.

Główną arterię komunikacyjną miejscowości stanowi trasa szybkiego ruchu S7, zapewniająca dojazd z Miłomłyna np. do Warszawy, Radomia, Kielc czy Gdańska. Niedaleko przebiega także DK nr 16. Za sprawą tych dróg dojazd do miasta jest dogodny, a dostępność komunikacyjną można uznać za ważny atut inwestycyjny Miłomłyna. 

Gmina Miłomłyn składa się z miasta oraz 30 miejscowości wiejskich, zorganizowanych w 13 sołectw. Liczy 4,9 tys. mieszkańców, zajmuje 160,6 kilometra kwadratowego. Użytki rolne stanowią niemal 40% powierzchni gminy, prawie 42% – lasy, kolejne 10% to akweny wodne.

Miłomłyn, podobnie jak inne turystyczne miasta w województwie warmińsko-mazurskim, przyciąga piękną przyrodą, czystymi jeziorami i rozległymi lasami. Czym się wyróżnia? 

Miejscowość znajduje się na trasie Kanału Elbląskiego, będącego najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce i unikalnym w skali światowej szlakiem wodnym. W Miłomłynie są dwie przystanie i śluza. Kanał oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego to na pewno punkty obowiązkowe na liście wartych zobaczenia w okolicach Miłomłyna atrakcji.

Miasto i sołectwa: Tarda, Bagieńsko – Zatoka mają status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nadany w 2016 r. Znajdują się tu bowiem złoża leczniczego torfu. Sprzyjający mikroklimat służy osobom borykającym się z chorobami układu oddechowego, np. astmą, chorobami narządów ruchu, nadciśnieniem tętniczym czy chorobami neurologicznymi.

Warto zobaczyć także tutejsze zabytki: neogotycki kościół z przełomu XIX i XX w. (parafia św. Bartłomieja w Miłomłynie), dzwonnicę i pozostałości murów miejskich z XIV w., folwark Przejazd i inne.

Rynek pracy, oferty pracy – Miłomłyn

Jak wspomniano wyżej, Miłomłyn to niewielki ośrodek miejski, o charakterze głównie usługowym, położony w turystyczno-rolniczej gminie. Jakich firm jest tu najwięcej?
Zgodnie z REGON (dane GUS na marzec 2021 r.) w Miłomłynie i miejscowościach wiejskich gminy zarejestrowano 398 podmiotów gospodarki narodowej:

  • 385 (9 sektor publiczny, 376 sektor prywatny) zatrudniających do 9 osób oraz niegenerujących miejsc pracy,
  • 11 (4 – sektor publiczny, 7 sektor prywatny) ze stanem zatrudnienia rzędu 10-49 osób,
  • 2 (sektor publiczny) utrzymujące między 50 a 249 miejsc pracy.

Najwięcej jest:

  • firm w sektorze budowlanym (19,6% ogółu podmiotów w gminie),
  • sklepów, hurtowni, zakładów naprawy pojazdów (17,3% podmiotów),
  • zakładów przetwórstwa przemysłowego (12,3% ogółu),
  • jednostek zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oraz firm świadczących usługi sklasyfikowane sekcji PKD S – pozostała działalność usługowa – po 8,5%.

Lokalny rynek pracy tworzą zatem przede wszystkim prywatne mikrojednostki. W gminie działają przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem – firma zajmująca się produkcją pojemników na odpady oraz hotel w Karnitach.

Stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim nie odbiega znacznie od poziomu wojewódzkiego. Wg danych GUS w marcu 2021 r. wskaźnik wynosił 11,0% w powiecie ostródzkim i 10,5% w województwie warmińsko-mazurskim. Dla porównania – stopa bezrobocia wyliczona dla Polski to 6,4%.

Szukaj pracy w mieście