Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Księgowy
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Sopot
97 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 79968

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa, wymagająca szczególnej koncentracji, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek posiada windę oraz toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie.
 • Przeprowadza rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej.
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom oraz kontroluje prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sumy depozytowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty