Najnowsze oferty pracy

  • Laborant / Laborantka

    SEBNAR SEBASTIAN CIESIELSKI   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat / część etatu  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Twój zakres obowiązków pobieranie próbek, wykonywanie analiz, przygotowanie oraz wypełnianie dokumentacji, obsługa urządzeń laboratoryjnych, wykonywanie prac zleconych przez przełożonego, dbanie o czystość i bezpieczeństwo na stanowisku pracy, odpowiedzialność za przestrzeganie...
  • Laborant

    Praca.pl Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    4 dni
    Zadania: Przygotowywanie próbek do badań; Przeprowadzanie analiz: chemicznych, mikrobiologicznych, biochemicznych itp. Obsługa specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych; Prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących procedur; Utrzymywanie porządku w laboratorium oraz dbanie o stan techniczny i...
  • Laborant

    Holcim Polska S.A   Sulików    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    Czym będziesz się zajmować? Laboratoryjna kontrola jakości kruszywa zgodnie z obowiązującymi normami, Przygotowywanie zestawień i raportów z wykonywanych badań (FireQ), Przygotowywanie analiz wykonanych badań i parametrów kruszyw, Dbanie i ewidencjonowanie podległego sprzętu...
  • Młodszy Asystent / Młodsza Asystentka Diagnostyki Laboratoryjnej

    Synevo Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Opis stanowiska: Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych; Autoryzacja badań; Obsługa aparatury medycznej; Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.
  • Laborant Mikrobiologiczny

    Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Opis stanowiska Wykonywanie analiz mikrobiologicznych, ilościowych i jakościowych żywności, próbek środowiskowych i wody, Przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, Udział w utrzymaniu systemu zarządzania obowiązującego w Eurofins Polska.
  • Technik Laboratoryjny

    Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   Malbork    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Opis stanowiska Przygotowanie próbek do badań; Udział w utrzymaniu systemu zarządzania, zgodnego z normą PN-EN ISO 17025:2018; Nadzór nad wyposażeniem; Realizacja zadań i projektów związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa w obszarze jak i optymalizacją pracy przy wykonywaniu oznaczeń;
  • Specjalista inżynieryjno-techniczny w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

    UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Główne obowiązki: wykonywanie procedur laboratoryjnych w projektach naukowych; asysta techniczna i przygotowanie zajęć dydaktycznych; prowadzenie badań i pomoc w opracowywaniu nowych metod oraz technik; interpretacja wyników i przygotowanie raportów; zamawianie materiałów laboratoryjnych i...
  • Asystent ds. Uśredniania Próbek

    J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Słomczyn    praca stacjonarna
    asystent  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Opis stanowiska Uśrednianie próbek do badań zgodnie z Procedurami obowiązującymi w laboratorium; Bieżące wykonywanie powierzonych zadań; Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami PN-EN 17025;
  • Analityk Pracownia Zbożowa

    J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Przeźmierowo    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Opis stanowiska Wykonywanie analiz mikrobiologicznych, w tym: przygotowanie próbek do badania, posiewy, przesiewy, archiwizacja próbek; Przygotowanie i bieżąca konserwacja urządzeń (w tym obsługa autoklawu) Przygotowywanie materiałów do badania, w tym podłóż mikrobiologicznych;...
  • Specjalista / Specjalistka ds. Kontroli Jakości

    POLPHARMA S.A.   Sieradz    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Wykonywanie mniej złożonych badan fizykochemicznych surowców oraz produktów; Udział w transferach metod analitycznych w ramach prowadzonych transferów zewnętrznych; Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z wykonywanymi aktywnościami; Udział w rozwiązywaniu...
Zobacz więcej ofert pracy

Laborant

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Wałbrzych
praca stacjonarna
64 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 133647

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w terenie,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- praca w terenie z godnie z upoważnieniem do pobierania próbek,


- praca na wysokości powyżej 3m.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

  • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM, a także pomiary emisji gazów odlotowych
  • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań
  • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym
  • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej
  • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
  • Prowadzi samochody osobowe
  • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - chemia lub ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
  • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
  • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie w zakresie Systemu zarządzania – norma PN-EN ISO/IEC 17025
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 

Podobne oferty

  • Laborant / Laborantka

    SEBNAR SEBASTIAN CIESIELSKI   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat / część etatu  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Twój zakres obowiązków pobieranie próbek, wykonywanie analiz, przygotowanie oraz wypełnianie dokumentacji, obsługa urządzeń laboratoryjnych, wykonywanie prac zleconych przez przełożonego, dbanie o czystość i bezpieczeństwo na stanowisku pracy, odpowiedzialność za przestrzeganie...
  • Laborant

    Praca.pl Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    4 dni
    Zadania: Przygotowywanie próbek do badań; Przeprowadzanie analiz: chemicznych, mikrobiologicznych, biochemicznych itp. Obsługa specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych; Prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących procedur; Utrzymywanie porządku w laboratorium oraz dbanie o stan techniczny i...
  • Laborant

    Holcim Polska S.A   Sulików    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    Czym będziesz się zajmować? Laboratoryjna kontrola jakości kruszywa zgodnie z obowiązującymi normami, Przygotowywanie zestawień i raportów z wykonywanych badań (FireQ), Przygotowywanie analiz wykonanych badań i parametrów kruszyw, Dbanie i ewidencjonowanie podległego sprzętu...
  • Młodszy Asystent / Młodsza Asystentka Diagnostyki Laboratoryjnej

    Synevo Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Opis stanowiska: Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych; Autoryzacja badań; Obsługa aparatury medycznej; Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.
  • Laborant Mikrobiologiczny

    Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
    specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Opis stanowiska Wykonywanie analiz mikrobiologicznych, ilościowych i jakościowych żywności, próbek środowiskowych i wody, Przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, Udział w utrzymaniu systemu zarządzania obowiązującego w Eurofins Polska.
  • Technik Laboratoryjny

    Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   Malbork    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Opis stanowiska Przygotowanie próbek do badań; Udział w utrzymaniu systemu zarządzania, zgodnego z normą PN-EN ISO 17025:2018; Nadzór nad wyposażeniem; Realizacja zadań i projektów związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa w obszarze jak i optymalizacją pracy przy wykonywaniu oznaczeń;
  • Specjalista inżynieryjno-techniczny w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

    UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Główne obowiązki: wykonywanie procedur laboratoryjnych w projektach naukowych; asysta techniczna i przygotowanie zajęć dydaktycznych; prowadzenie badań i pomoc w opracowywaniu nowych metod oraz technik; interpretacja wyników i przygotowanie raportów; zamawianie materiałów laboratoryjnych i...
  • Asystent ds. Uśredniania Próbek

    J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Słomczyn    praca stacjonarna
    asystent  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Opis stanowiska Uśrednianie próbek do badań zgodnie z Procedurami obowiązującymi w laboratorium; Bieżące wykonywanie powierzonych zadań; Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami PN-EN 17025;
  • Analityk Pracownia Zbożowa

    J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.   Przeźmierowo    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Opis stanowiska Wykonywanie analiz mikrobiologicznych, w tym: przygotowanie próbek do badania, posiewy, przesiewy, archiwizacja próbek; Przygotowanie i bieżąca konserwacja urządzeń (w tym obsługa autoklawu) Przygotowywanie materiałów do badania, w tym podłóż mikrobiologicznych;...
  • Specjalista / Specjalistka ds. Kontroli Jakości

    POLPHARMA S.A.   Sieradz    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Wykonywanie mniej złożonych badan fizykochemicznych surowców oraz produktów; Udział w transferach metod analitycznych w ramach prowadzonych transferów zewnętrznych; Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z wykonywanymi aktywnościami; Udział w rozwiązywaniu...