Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Logistics Development Process Specialist
TeamQuest
Wrocław
specjalista (mid)
40 dni temu
TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz Klient to polski softwarehouse, będący częścią bardzo dużej grupy outsourcingowej, pracujący metodyce Agile.
Logistics Development Process Specialist
MIASTO Wrocław
Nr ref.: 47080#21060012
Zakres obowiązków:
 • Analiza, usprawnianie i projektowanie procesów biznesowych związanych z szeroko rozumianą logistyką dostaw w ramach przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową
 • Poszukiwanie, a także aktywny udział w projektowaniu rozwiązań informatycznych wspierających realizację procesów biznesowych
 • Rozwój kariery zawodowej w stronę ścieżki Product Ownera
Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z procesami logistycznymi w firmach
 • Umiejętność projektowania procesów logistycznych - zarządzania zamówieniami, transportem i dostawami, ewidencji zdarzeń.
 • Znajomość metodyk optymalizacji rozwiązań w obszarze logistyki.
 • Znajomość nowoczesnych technik zarządzania logistycznego.
 • Znajomość systemów informatycznych wspierających procesy logistyczne,
 • Znajomość zasad działania systemów magazynowych oraz umiejętność projektowania procesów z tym związanych.
 • Umiejętność pracy w złożonych środowiskach biznesowych, ze szczególnym naciskiem na umiejętność współpracy z przedstawicielami różnych działów przedsiębiorstwa
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.


Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w pracy z systemem SAP
 • Preferowane doświadczenie w wykorzystaniu metodyk LEAN, potwierdzone certyfikatem.
 • Chęć rozwijania kompetencji związanych z wytwarzaniem produktów informatycznych związanych z procesami logistycznymi
 • Znajomość tego typu rozwiązań IT istniejących na rynku
 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z wytwarzaniem oprogramowania.
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (b2b lub umowa o pracę)
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i ciągły rozwój zawodowy
 • Kontakt z nowymi technologiami
 • Przyjazną i twórczą atmosferę pracy w firmie będącej liderem branży
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Poznaj

TeamQuest

TeamQuest

Podobne oferty