Menedżer marketingu

Impel S.A.

Wrocław

42 dni temu

Czy wiesz, co łączy sprzątanie, opiekę fizjoterapię, robotyzacje, digitalizacją czy skanowanie laserowe – to My – ludzie Marketingu Grupy Impel.

Grupa Impel to największy w Polsce dostawca usług outsourcingowych dla biznesu. Stale rozbudowujemy naszą ofertę, wprowadzamy rozwiązania dedykowane poszczególnym branżom, wykorzystujemy nowe technologie, co pozwala nam wspierać klientów w wielu obszarach ich działalności.

Wyznaczamy kierunki, działamy innowacyjnie, mamy wpływ i realnie zmieniamy polski rynek usług.

Aktualnie do naszego zespołu szukamy osoby na stanowisko:

Menedżer marketingu
Miejsce pracy: Wrocław
Jeśli:
 • Posiadasz doświadczenie w zakresie marketingu, tworzenia i realizacji strategii, planów marketingowych, pracy z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tworzenia treści do internetu i co najważniejsze – lubisz to
 • Jesteś świadomy/a swojej swojej wiedzy i umiejętności oraz chcesz utożsamiać się z wiodącą na rynku firmą
 • Chętnie dzielisz się pomysłami z innymi, lubisz współpracę i wymianę opinii, ale jednocześnie potrafisz bronić swojego punktu widzenia
 • Masz „lekkie pióro”, lubisz tworzyć koncepcję, grafikę i inicjować różne działania
 • Chcesz być partnerem w biznesie i mieć realny wpływ na jego rozwój
 • Chcesz pracować w zespole ekspertów, którzy znają się na tym co robią
 • Bardzo dobrze organizujesz swój czas i nie masz problemu z pracą nad wieloma projektami
Zapraszamy do naszego zespołu!

Na tym stanowisku rozwiniesz skrzydła w takich zadaniach jak:
 • Tworzenie strategii marketingowych dla usług Grupy Impel
 • Kompleksowe zarządzanie projektami (m.in. tworzenie koncepcji, wybór narzędzi, przedstawianie i wdrażanie strategii marketingowej)
 • Prowadzenie komunikacji marketingowej we wszystkich kanałach komunikacji zgodnie z założeniami poszczególnych projektów
 • Bieżąca współpraca z właścicielami poszczególnych biznesów oraz z biurem badań i analiz
 • Koordynowanie pracy zespołów projektowych
 • Opracowywanie raportów z prowadzonych działań
Co zyskasz, pracując w naszym zespole:
 • Wysoki poziom samodzielności na zajmowanym stanowisku
 • Przestrzeń do działania i realny wpływ na rozwój prowadzonych projektów
 • Pracę w zespole nastawionym na wspólny cel w imię wspólnych wartości
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowe benefity – premia za efekty, możliwość pracy zdalnej oraz przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Poznaj

Impel S.A.

Impel – grupa kapitałowa, której wiodąca spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przedsiębiorstwa tworzące grupę działają w branży usług dla innych przedsiębiorstw. Spółka Impel powstała 19 listopada 1990 r.