Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Menedżer Projektu

Vantage Development S.A.

Szczecin

27 dni temu

Obecnie poszukujemy do zespołu w Szczecinie
Menedżera Projektu

Twoja Rola w firmie:
 • organizowanie, zarządzanie i koordynowanie pracy w ramach powierzonej inwestycji budowlanej
 • zarządzanie procesami wyboru kontrahentów wraz z negocjacją warunków
 • przygotowanie oraz wdrożenie harmonogramów
 • dbanie o realizację projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem i wyznaczonymi standardami
 • utrzymywanie, koordynowanie i zarządzanie kontaktami z lokalnymi władzami, służbami oraz nadzorem budowlanym w trakcie realizacji inwestycji
 • udział w procesie tworzenia budżetu dla danej inwestycji oraz kontrola jego należytej realizacji
 • zarządzanie procesem odbiorów końcowych wraz z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie
 • zarządzanie projektem w zakresie zastosowanych standardów technicznych
 • zarządzanie podległym zespołem projektowym
Szukamy Ciebie jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe inżynierskie w zakresie specjalności budowlanych
 • min. 4 letnie doświadczenie przy koordynowaniu realizacji inwestycji budowlanych
 • min. 2 letnie doświadczenie przy realizacji inwestycji związanych z budową mieszkań
 • dobrą znajomość branży deweloperskiej
 • bardzo dobrą znajomość obowiązujących przepisów BHP
 • nastawienie na wysoką jakość realizowanych zadań oraz wysoki poziom zaangażowania i inicjowania nowych pomysłów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Warunki współpracy:
 • umowa w oparciu o własną działalność
 • benefity (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa)
 • możliwość rozwoju kompetencji (m.in. współpraca z doświadczonym zespołem, szkolenia)
 • pracę w szybko rozwijającej się firmie, dla której najcenniejszą wartością są jej pracownicy
 • możliwość nawiązania długoletniej współpracy
Prosimy o dopisane klauzuli:

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Vantage Development.” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez Vantage Development.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Vantage Development S.A. z siedzibą: gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

Klikając w przycisk "Aplikuj” wyrażają Państwo na przetwarzanie przez Vantage Development S.A.Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na zachowanie Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego w bazie Administratora na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 6 miesięcy od złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego.”

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osobowe wskazane przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz CV, w tym : imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz podjęcia czynności przed zawarciem umowy o pracę albo umowę cywilnoprawnej z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym oraz niemożność zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej z Administratorem.

Dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie udzielonej przez Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: RODO).

Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przekazywane administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych świadczących usługi na rzecz Spółki.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - przez okres 6 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego, chyba, że wcześniej złożą Państwo oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy o pracę albo na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod numerem telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl albo pocztą na adres spółki.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu