Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa

433 dni temu

Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi taksometrów, przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, tachografów oraz wykresówek i kart do tachografów cyfrowych.
Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania i ekspertyzy, kontrole, pomiary w warunkach użytkowania. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wykresówek i kart do tachografów oraz ekspertyz przyrządów pomiarowych z zakresu właściwości Laboratorium. Opracowywanie i analiza wyników ww. badań,
 • uczestniczy w opiniowaniu pod względem technicznym dokumentacji technicznych załączanych do wniosków o: wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów analogowych lub cyfrowych, wydanie upoważnienia do legalizacji tachografów analogowych, utworzenie punktu legalizacyjnego z zakresu właściwości Laboratorium,
 • wykonywanie pomiarów, analiza i ocena ich wyników w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • bierze udział w opracowywaniu, sprawdzaniu i aktualizacji dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania),
 • przygotowuje we współpracy z innymi pracownikami danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp,
 • wykonuje we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z utrzymywaniem stanowisk pomiarowych,
 • bierze udział w wykonywaniu prac administracyjnych w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania majątkiem i dokumentacją Laboratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie – uniwersyteckie o kierunku fizyka lub astronomia, politechniczne o kierunku fizyka, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, fotonika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • znajomość zagadnień z dziedziny przyrządów pomiarowych stosowanych do rozliczeń i zachowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
 • znajomość podstaw szacowania niepewności pomiaru,
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office,
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego, poziom komunikatywny,
 • dobra kondycja fizyczna (praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego), dyspozycyjność (delegacje),
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień,
 • komunikatywność.

Poznaj stanowisko: Metrolog

Metrolog, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się opracowywaniem metod pomiarów i urządzeń służących do ich wykonywania w zakresie jednostek fizycznych – masy, długości, ciśnienia, przyspieszenia, prędkości, kątów, etc. Wykonywane przez metrologa pomiary są szczegółowo dokumentowane, z uwzględnieniem jednostki pomiarów, sposobu ich rejestrowania, czy aparatury wykorzystywanej do ich pozyskiwania. ...
Metrolog Praca Metrolog

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (553)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (136)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (96)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (740)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1593)
Radom (57)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (110)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (78)
Przemyśl (13)
Podlaskie:
Białystok (92)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (299)
Gdynia (124)
Słupsk (30)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (86)
Elbląg (24)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (434)
Kalisz (42)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (234)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (21)
Auchan (134)
Tesco (394)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (173)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (4)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl