Młodszy Bibliotekarz / Starszy Kustosz w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej do katalogowania starodruków XVIII wieku

Biblioteka Narodowa

Warszawa

10 dni temuRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej (2 stanowiska) do katalogowania starodruków XVIII wiekuOd kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie filologii klasycznej,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • znajomości języka niemieckiego lub francuskiego lub włoskiego lub rosyjskiego (na poziomie co najmniej B1),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności katalogowania starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • znajomości przepisów katalogowania starodruków,
 • znajomości bibliografii i katalogów starodruków,
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania deskryptorów,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu filologii klasycznej, bibliologii, historii lub kultury XVIII w.,
 • znajomości formatu MARC 21,

Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania deskryptorów,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów katalogowania starodruków,
 • bardzo dobrej znajomości bibliografii i katalogów starodruków,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu filologii klasycznej, bibliologii, historii lub kultury XVIII w. wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:

 • bardzo dobrej umiejętności katalogowania starodruków,
 • znajomości zasobów i historii bibliotek polskich i europejskich,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu starodruków wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:

 • bardzo dobrej umiejętności katalogowania starodruków,
 • dobrej znajomości zasobów oraz historii bibliotek polskich i europejskich,
 • autorstwa lub redakcji przynajmniej jednego tomu katalogu starodruków,
 • przynajmniej trzech publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW,
 • wygłoszenia referatu na seminarium historycznym BN.

Zakres obowiązków młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • katalogowanie starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • tworzenie i modyfikację deskryptorów.

Zakres obowiązków dla bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • katalogowanie starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • kwerendy w zasobie Zakładu Starych Druków,
 • tworzenie i modyfikację deskryptorów.

Zakres obowiązków dla starszego bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację deskryptorów,
 • kwerendy w zasobie Zakładu Starych Druków,
 • korektę opisów bibliograficznych.

Zakres obowiązków dla kustosza obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie starodruków,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację deskryptorów,
 • kwerendy w zasobie Zakładu Starych Druków,
 • prowadzenie kontrolnej korekty opisów.

Zakres obowiązków dla starszego kustosza obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie starodruków,
 • samodzielne tworzenie i modyfikację deskryptorów,
 • prowadzenie szkoleń,
 • kwerendy w zasobie Zakładu Starych Druków,
 • prowadzenie kontrolnej korekty opisów.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat.

Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:

 • 3 300 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 600 zł (bibliotekarz),
 • 4 000 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (kustosz),
 • 5 200 zł (starszy kustosz).

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca 2020 r.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: rekrutacja@bn.org.pl.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl  Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz 
Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Praca Bibliotekarz