Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy ekspert ds. produktów leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa

264 dni temu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy ekspert ds. produktów leczniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14765

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • ocena dokumentacji chemiczno-biologiczno-farmaceutycznej złożonej w procesach zmian porejestracyjnych w procedurze narodowej i rerejestracji dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (z wyłączeniem produktów krwiopochodnych i immunologicznych) w tym dokumentacji uzupełniającej i dokumentacji składanej w ramach odwołań, zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu procedurami pod nadzorem eksperta, starszego eksperta i/lub bezpośredniego przełożonego koordynuje proces zmiany w pozwoleniu i
 • dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze wzajemnego uznania oraz zdecentralizowanej poprzez: zapewnienie prawidłowości postępowania administracyjnego, zgodności z zapisami ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodności z procedurami wewnętrznymi, terminowości postępowania,
 • udzielanie podmiotowi odpowiedzialnemu informacji na temat kwalifikacji zmian i wymaganej dokumentacji związanej z procesem zmian porejestracyjnych,
 • przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu okresowego sprawozdania z wykonanej pracy,
 • realizacja prac zleconych przez zwierzchnika związana z zagadnieniami dotyczącymi procesów prowadzonych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr farmacji, chemii, biologii lub pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość: Prawa farmaceutycznego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Komisji (WE) 1234/2008, wytycznych EMA z zakresu prowadzonych postępowań.- umiejętność rozwiązywania problemów i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania niestandardowych przypadków z zakresu prowadzonych postępowań.,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu (MS Office) i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie oceny dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej,
 • doświadczenie w obszarze rejestracji produktów leczniczych.

Poznaj stanowisko: Farmaceuta

Farmaceuta jest to osoba, która wydaje leki za odpowiednią opłatą oraz sporządza leki recepturowe. Do zadań tego pracownika należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie w aptece specyfików zgodnie z zaleceniami lekarza. A także musi wydawać leki za opłatą, udzielać porad dotyczących działania i stosowania leków, prowadzić dokumentację oraz monitorować działania ...
Farmaceuta Praca Farmaceuta

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (48)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (169)
Toruń (99)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (798)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1799)
Radom (73)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (86)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (102)
Suwałki (29)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (345)
Gdynia (147)
Słupsk (38)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (100)
Elbląg (31)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (540)
Kalisz (45)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (276)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (28)
Auchan (145)
Tesco (387)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (13)
STRABAG (14)
ABB (53)
Accenture (130)
Luxoft (174)
PKO BP (276)
KPMG (33)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl