Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków

7 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 33571

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zdań:
praca w systemie 8 godzinnym, konieczność telefonicznej i bezpośredniej obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Praca pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją.
Wyjazdy służbowe w obrębie Krakowa i województwa małopolskiego - budynki bez ułatwień architektonicznych. Wymagana sporadycznie sprawność fizyczna związana z obsługą sprzętu IT.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno- biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego.
Pomieszczenia zakładu pracy nie uwzględniają potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt wyposażony jest w dźwig osobowy oraz toalety na każdym piętrze. Dojście do budynku poprzez schody zewnętrze. Stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych z dostępem do światła dziennego jak i sztucznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres zadań

 • Administruje lokalnymi systemami informatycznymi w urzędach, w tym utrzymuje ciągłość działania systemów informatycznych, zapewnia odpowiednią wydajność systemów, instaluje nowe wydania i poprawki, zarządza kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządza kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych, przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami, monitoruje i utrzymuje warunki techniczne infrastruktury sprzętowo-programowej, w celu zapewnienia ciągłości i efektywności pracy.
 • Zarządza i realizuje proces bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych, w celu zapewnienia ciągłości pracy w systemach informatycznych.
 • Utrzymuje infrastrukturę sieciową zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa, w celu zachowania właściwej ochrony zasobów informatycznych.
 • Administruje serwerowniami i sprzętem serwerowym, w celu utrzymania sprawnie działającego informatycznego sprzętu serwerowego.
 • Efektywnie zarządza oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami, w celu prawidłowego wykorzystywania posiadanych zasobów informatycznych.
 • Optymalizuje jakość świadczonych usług informatycznych, przez: monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem, inicjowanie i prowadzenie działań mających w celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracuje z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie, projektuje, wdraża oraz utrzymuje zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, w celu wsparcia procesu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Bierze udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania, w celu wsparcia komórek logistycznych wiedzą informatyczną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji (konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły).
 • Umiejętność administrowania siecią komputerową.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji.
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania
 • Znajomość bazy danych PostgreSQL.
 • Znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012.
 • Znajomość strukturalnego języka zapytań – SQL.
 • Znajomość systemu operacyjnego LINUX.
 • Znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (sporządzone własnoręcznie) zawierające aktualną datę i podpis.
 • Kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata (sporządzone własnoręcznie) potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych.
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  osobiście lub w formie elektronicznej (ePUAP) lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych wysłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków

  z dopiskiem na kopercie Ogłoszenie nr 33571, pok. 001

  Poznaj stanowisko: Administrator IT

  Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych. Administrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT ...
  Administrator IT Praca Administrator IT

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (839)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (128)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (196)
  Toruń (112)
  Lubelskie:
  Lublin (241)
  Chełm (37)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (1006)
  Tarnów (67)
  Nowy Sącz (46)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2223)
  Radom (182)
  Płock (55)
  Opolskie:
  Opole (188)
  Nysa (69)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (147)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (135)
  Suwałki (41)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (482)
  Gdynia (196)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (534)
  Częstochowa (165)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (158)
  Elbląg (68)
  Ełk (46)
  Wielkopolskie:
  Poznań (651)
  Kalisz (82)
  Konin (71)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (359)
  Koszalin (76)
  Kołobrzeg (47)
  Auchan (93)
  Tesco (115)
  Inditex (39)
  OBI (9)
  PKP (9)
  STRABAG (7)
  ABB (110)
  Accenture (269)
  Carrefour (165)
  PKO BP (344)
  KPMG (39)
  Orange (34)
  IKEA (42)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl