Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

Człuchów

120 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 52576

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h, urządzenia pomiarowe, wyjazdy służbowe

Zakres zadań

  • Planowanie potrzeb technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na rozbudowę i modernizację systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia sprawnej realizacji zadań w komendzie
  • Prowadzenie kontroli stanu stanu technicznego systemów teleinformatycznych w celu zabezpieczenia informatycznego komendy
  • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla uzytkowników systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w komendzie
  • Prowadzenie systematycznych kontroli eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz prowadzenie okresowych kontroli legalności uzytkowanych programów komputerowych w celu prawidłowego zabezpieczenia teleinformatycznego w komendzie
  • Współudział w opracowywaniu danych i przekazywaniu meldunków na potrezby uzytkowanych systemówinformatycznych w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań nałozonych na komendę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne, inne związane z informatyką
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnych zakresie zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. IT 
Specjalista ds. IT – pracownik na tym stanowisku jest odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach działu ...
Praca Specjalista ds. IT