Praca Okonek Najnowsze oferty pracy: 8

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Okonku

Okonek – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Okonek znajduje się w jej północnej części Polski. Miasteczko leży na północy województwa wielkopolskiego, niedaleko jego granicy z zachodniopomorskim. Zajmuje obszar 6 kilometrów kwadratowych. W mieście mieszka 3,8 tys. osób.

To największa miejscowość w miejsko-wiejskiej gminie Okonek, do której należy także 16 sołectw. Gmina rozciąga się na terenie 325,88 kilometra kwadratowego i liczy ok. 8,7 tys. mieszkańców. Jest jedną z 8 gmin w trzecim pod względem wielkości w województwie powiecie złotowskim – (pozostałe to: gmina miejska Złotów, gminy miejsko-wiejskie Jastrowie, Krajenka i Okonek oraz gminy wiejskie Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów).

Położona na skraju Pojezierza Wałecko-Drawskiego miejscowość to teren atrakcyjny turystycznie. Rozległe kompleksy leśne, jeziora (Leśne, Bąk w Okonku na terenie gminy Kacko i Zimne we wsi Pniewo oraz Brokęcino w Brokęcinie) rzeka Gwda i jej dopływy stwarzają idealne warunki do odpoczynku na łonie natury. Coraz popularniejsza staje się w Okonku agroturystyka.

Także miłośnicy dawnych dziejów znajdą w Okonku i okolicy coś dla siebie. Warto zobaczyć ratusz, będący siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Okonek, neogotycki, poewangelicki kościół i Wieżę Bismarcka w Okonku, a we wsiach na terenie gminy – m.in. drewniany kościół p.w. św. Kazimierza w Brokęcinie, szachulcowy kościół p.w. Najświętszej Marii Panny w Lotyniu. O krzewienie kultury dba Okonckie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, a fani aktywnego spędzania czasu mają do dyspozycji obiekty sportowo-rekreacyjne.

Układ komunikacyjny Okonka tworzą drogi lokalne oraz przecinająca miasto z północy na południe droga krajowa nr 11. Niedaleko od granic miasteczka łączy się ona z drogą krajową nr 22. Niedaleko Okonka leżą: Jastrowie, Czarne, Borne Sulinowo, Szczecinek, Debrzno czy Krajenka.

Odległości od wybranych dużych ośrodków miejskich to:

 • Poznań – 147 km,
 • Szczecin – 188 km,
 • Bydgoszcz – 110 km,
 • Gorzów Wielkopolski – 162 km,
 • Gdańsk – 182 km,
 • Warszawa – 418 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Okonek

Na terenie gminy Okonek zarejestrowanych jest 577 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec 2020 r., dane GUS). 2 przedsiębiorstwa prywatne i 2 jednostki budżetowe zatrudniają od 50 do 249 osób, 31 podmiotów, z czego 5 działających w sektorze publicznym, generuje między 10 a 49 miejsc pracy. Pozostałe 542 jednostki nie zatrudniają pracowników bądź generują do 9 miejsc pracy – w zdecydowanej przewadze są to podmioty prywatne, w sektorze publicznym działa zaledwie 9 z nich. 

Nieco ponad połowa podmiotów zarejestrowanych w gminie ma swoją siedzibę w mieście Okonek (295).

Jak wygląda przekrój branżowy działających w całej gminie firm? Do najliczniej reprezentowanych sekcji PKD zaliczają się:

 • budownictwo – 111 podmiotów,
 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 95 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 47 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 46 podmiotów,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 43 podmioty,
 • pozostała działalność usługowa – 43 podmioty.

Rynek pracy w okolicy oferuje ograniczone możliwości rozwoju zawodowego, jednym z większych pracodawców jest Nadleśnictwo Okonek. Część mieszkańców szuka zatem zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. Największy rynek pracy to Złotów – w mieście działają wszystkie 4 duże podmioty gospodarcze powiatu (generujące co najmniej 250 miejsc pracy), a łączna liczba podmiotów przekracza 2 tys.

W samym Okonku oferty pracy pojawiają się w niewielu branżach, większe możliwości zawodowe stwarza stolica powiatu. Porównanie stopy bezrobocia w powiecie złotowskim i województwie wypada na niekorzyść powiatu.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wg GUS (dane na koniec grudnia 2020 r.):

 • woj. wielkopolskie – 3,7%,
 • powiat złotowski – 6,0%,
 • Polska – 6,2%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w grudniu 2020 r. zarejestrowanych było ok.  2 tys. osób.