Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. akcyzy

  CT CHEMIE TECHNIK POLSKA   Mysłowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  11 dni
  Zakres obowiązków: obsługa programów ewidencyjnych składu podatkowego (Oskar, Optima) obsługa systemu PUESC (EMCS, Sent, AKC itp.) sprawozdawczość dla Urzędu Skarbowego; obsługa BDO, KOBIZE, organizacje odzysku, RARS.
Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Suwałki
praca stacjonarna
153 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 119904

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej

 • praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka)

 • zadania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na piętrze, jednopiętrowego budynku

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • występują bariery architektoniczne: brak windy

 • węzeł sanitarny  na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy dokumentów źródłowych w powiązaniu z ewidencją księgową w trakcie kontroli, przeprowadza analizę dowodów i informacji uzyskanych od innych organów i instytucji
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów protokołów dokumentujących przeprowadzone czynności w celu udokumentowania przebiegu tych czynności oraz w przygotowaniu projektów pism, postanowień, wyników kontroli i decyzji
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów wniosków do finansowych organów postępowania przygotowawczego oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z ustaleniami dokonanymi w toku prowadzonych kontroli celnoskarbowych i postępowań podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   

  Podobne oferty

  • Specjalista ds. akcyzy

   CT CHEMIE TECHNIK POLSKA   Mysłowice    praca stacjonarna
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   11 dni
   Zakres obowiązków: obsługa programów ewidencyjnych składu podatkowego (Oskar, Optima) obsługa systemu PUESC (EMCS, Sent, AKC itp.) sprawozdawczość dla Urzędu Skarbowego; obsługa BDO, KOBIZE, organizacje odzysku, RARS.