Praca Lipsk

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 259

Praca w Lipsku

Lipsk to nieduże miasto w północno-wschodnim skraju Polski, tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Należy do województwa podlaskiego, powiatu augustowskiego i jako siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy jest ośrodkiem administracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym dla jej mieszkańców.

Gospodarka Lipska, a także miejscowości wiejskich gminy, skupia się wokół działalności usługowo-handlowej. Dominującym sektorem jest jednak rolnictwo. W okolicy nie rozwija się ciężki przemysł i nie ma dużych zakładów pracy.

Czym zajmują się zawodowo mieszkańcy? Jakie branże są w tej okolicy najlepiej rozwinięte?  Na kogo czekają w Lipsku oferty pracy? Z pewnością warto poznać to miasto bliżej.

Lipsk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Lipsk to jedno z miast w województwie podlaskim, nieduże zarówno pod względem populacji, jak i powierzchni – rozciąga się na 5 kilometrach kwadratowych. Obszar gminy Lipsk – administracyjnie podzielony na 30 sołectw – wynosi 184 kilometry kwadratowe. Gmina od wschodu graniczy z Białorusią. Miasto zamieszkuje 2,3 tys. osób.

 

Lipsk to miasto na pograniczu, ciekawe pod względem kultury i tradycji. Ma też wiele walorów turystycznych wynikających z unikatowej przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Miejscowość położona jest 81 kilometrów od stolicy województwa podlaskiego, Białegostoku, od siedziby powiatu, Augustowa, dzielą go natomiast 33 kilometry. Układ komunikacyjny miasta i gminy tworzą drogi powiatowe, gminne i odcinki dwóch dróg wojewódzkich: nr 664 z Augustowa do granicy państwa oraz nr 673 – relacji Lipsk – Dąbrowa Białostocka.

Rynek pracy, oferty pracy – Lipsk

W gminie działają łącznie 252 podmioty gospodarki narodowej, a w samym mieście – 171 (stan REGON na 30 września 2020 r.). 244 w gminie, w tym 163 w Lipsku, to samozatrudnieni bądź podmioty zatrudniające do 9 osób.

Ani w mieście, ani w gminie nie funkcjonują średnie przedsiębiorstwa. Poza mikrojednostkami w Lipsku działa jeszcze 8 zakładów pracy liczących między 10 a 49 pracowników. 5 z nich należy do sektora publicznego, a 3 stanowią własność prywatną.

Oprócz usług i handlu sporo firm w Lipsku reprezentuje branżę budowlaną oraz transport i gospodarką magazynową. Zakładów produkcyjnych jest niewiele – przetwórstwem przemysłowym zajmuje się 9 przedsiębiorstw w mieście, kolejne 9 na terenach wiejskich. Produkuje się tu m.in. okna z PCV, maszyny rolnicze, prowadzone jest przetwórstwo drewna.

Lokalny rynek pracy jest zatem dość jednorodny. Większe firmy w powiecie augustowskim skupiają się w zasadzie w samej jego stolicy. W Augustowie działa 2939 podmiotów gospodarki narodowej, w tym producent wyrobów tytoniowych, zatrudniający ponad 1000 osób, dwa podmioty z kadrą rzędu 250-999 osób i 18 utrzymujących między 50 a 249 miejsc pracy. Augustów stanowi tym samym miejsce pracy dla wielu mieszkańców Lipska i wsi w powiecie. 

Powiat augustowski we wrześniu 2020 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, odznaczał się stopą bezrobocia wyższą niż średnia w Polsce i w Podlaskiem – taki stan utrzymuje się od długiego czasu.

Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r.:

  • Polska – 6,1%,
  • województwo podlaskie – 7,6%,
  • powiat augustowski – 10,4%.

Bezrobocie stanowi więc duży problem społeczny w tej części województwa. Wg Sprawozdania statystycznego przygotowywanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie na koniec września zarejestrowanych w powiecie było 2281 osób, z czego 344 to bezrobotni z prawem do zasiłku. Znaczna jest też liczba osób długotrwale bezrobotnych – 1943.

W ocenie sytuacji na lokalnym rynku pracy pomóc może także określenie, jakie zapotrzebowanie na pracowników wykazują tutejsze przedsiębiorstwa. Barometr zawodów to prognoza prowadzona na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierająca listę zawodów deficytowych, w równowadze i nadwyżkowych na rynku pracy w Polsce – w województwach i powiatach.

Zgodnie z nią w powiecie augustowskim nie ma wielu deficytowych profesji. Na liście znaleźli się pracownicy sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej: pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści, a także pracownicy służb mundurowych, logopedzi i audiofonolodzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, robotnicy obróbki drewna i stolarze oraz tapicerzy. Zawody nadwyżkowe – czyli takie, których przedstawicieli poszukujących pracy jest więcej niż ofert, w powiecie augustowskim nie występują.

Szukaj pracy w mieście