Praca Dąbrowa Białostocka Najnowsze oferty pracy: 2

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Dąbrowie Białostockiej

Dąbrowa Białostocka – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Dąbrowy Białostockiej wynosi prawie 23 kilometry kwadratowe, a liczba mieszkańców miasta – ok. 5,6 tys. Miasteczko jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Dąbrowa Białostocka. W skład gminy wchodzą 52 sołectwa, zajmujące obszar 264 kilometrów kwadratowych.

Przez malowniczo położoną w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego miejscowość płynie rzeka Kropiwna, dopływająca do Biebrzy. Bogata, nieskażona przemysłem ciężkim przyroda to ogromny atut okolic.

Powiat sokólski jest drugim co do wielkości na Podlasiu i stanowi 10% powierzchni województwa. Infrastruktura komunikacyjna w mieście umożliwia dogodne przemieszczanie się zarówno samochodem, jak i koleją. Układ drogowy w obrębie gminy poza drogami lokalnymi tworzą drogi wojewódzkie: nr 670 z Osowca do granicy polsko-białoruskiej oraz nr 673 – łącząca Sokółkę z Lipskiem. Niedaleko od Dąbrowy Białostockiej znajduje się też krajowa trasa A8 z Warszawy do Wilna. Ponadregionalne znaczenie ma także linia kolejowa – łączy Warszawę, Białystok, Suwałki i stolicę Litwy.

Położenie miasta przy granicy Polski z Białorusią i nieco dalej – Litwą wzmacnia jego potencjał inwestycyjny. Dąbrowa Białostocka ma dobre połączenia z większymi ośrodkami gospodarczymi. Leży ok. 70 km od Białegostoku, 75 km od Suwałk i niespełna 260 km od Warszawy.

Rynek pracy, oferty pracy – Dąbrowa Białostocka

We wrześniu 2020 r. w REGON widniało 414 podmiotów gospodarki narodowej z Dąbrowy Białostockiej (wg danych GUS). Nie ma wśród nich dużych przedsiębiorstw. Praca w Dąbrowie Białostockiej możliwa jest jedynie w jednostkach budżetowych, zatrudniających do 249 osób, oraz w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Spośród wszystkich podmiotów w mieście:
    • 393 (10 z sektora publicznego) to samozatrudnieni i podmioty utrzymujące do 9 miejsc pracy,
    • 16 (w tym 7 budżetowych) to pracodawcy generujący między 10 a 49 miejsc zatrudnienia,
    • 5 (3 z sektora publicznego) to jednostki o stanie kadry rzędu 50-249 osób.

Najwięcej jest w mieście firm handlowych. Rozwijają się także budownictwo, różnorodne usługi, drobne przetwórstwo przemysłowe, głównie branża spożywcza.

Powiat sokólski cechuje się dość wysoką w porównaniu ze średnią w województwie i w Polsce stopą bezrobocia rejestrowanego.

Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego:

  • Polska – 6,1%,
  • województwo podlaskie – 7,6%,
  • powiat sokólski – 10,5%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce zarejestrowane były łącznie 2874 osoby. W Dąbrowie Białostockiej zlokalizowana jest oddział urzędu:

  • Filia PUP w Sokółce w Dąbrowie Białostockiej
    ul. Gen. Sulika 4a
    16-200 Dąbrowa Białostocka

Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym, z którym od lat boryka się miasto i gmina Dąbrowa Białostocka. Zgodnie z danymi PUP we wrześniu 2019 zarejestrowanych jako bezrobotni było 523 mieszkańców, rok później – 580. We wrześniu 2020 r. prawo do zasiłku miało 11,2% bezrobotnych.

Przeglądając oferty pracy w województwie podlaskim i analizując stopę bezrobocia, można zauważyć, że tutejszy rynek pracy jest dość niejednorodny. Panujące na nim trendy obrazuje coroczna prognoza Barometr zawodów. W badaniu wyszczególnione są grupy zawodów deficytowych, będących w równowadze i nadwyżkowych na rynkach pracy – ogólnopolskim, w województwach i powiatach.

W badaniu powiatu sokólskiego 28 grup zawodów uznano za deficytowe, 5 za nadwyżkowe. Kto zatem bez większych trudności znajdzie w okolicach Dąbrowy Białostockiej pracę, a kto może mieć z tym spore trudności?

źródło: barometrzawodow.pl
Deficyt Nadwyżka
brukarze 
cukiernicy 
dekarze i blacharze budowlani 
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 
farmaceuci 
kierowcy autobusów 
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
krawcy i pracownicy produkcji odzieży 
kucharze 
lakiernicy 
lekarze 
magazynierzy 
mechanicy pojazdów samochodowych 
monterzy instalacji budowlanych 
nauczyciele nauczania początkowego 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 
nauczyciele przedmiotów zawodowych 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
piekarze 
pielęgniarki i położne 
pomoce kuchenne 
pracownicy ds. budownictwa drogowego 
robotnicy budowlani 
samodzielni księgowi 
spawacze 
sprzedawcy i kasjerzy 
szefowie kuchni
ekonomiści 
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy 
operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych 
specjaliści administracji publicznej 
technicy mechanicy

 

PUP Dąbrowa Białostocka:

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, Filia w Dąbrowie Białostockiej
Adres: ul. Gen. N. Sulika 4a, 16-200 Dąbrowa Białostocka
E-mail: bisoda@praca.gov.pl
Telefon: 85 712 66 40, 85 712 12 03, 85 712 10 58.