Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Olsztyn
praca stacjonarna
101 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 125821

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Izby;
 • Zagrożenie korupcją.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;
 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;
 • Budynek przystosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w weryfikacji informacji o schemacie podatkowym pod kątem spełnienia wymogów określonych dla tych informacji oraz prowadzi postępowania wyjaśniające, w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści informacji o schemacie podatkowym.
 • Prowadzi sprawy w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego (NSP) oraz innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych dotyczących złożonych dokumentów MDR-1, w szczególności odmowy nadania NSP, odmowy wszczęcia postępowania, umorzenia postępowania, w celu wydania potwierdzenia nadania NSP.
 • Wspiera proces nadania numeru schematu podatkowego (NSP) poprzez obsługę i weryfikację wpływających do Szefa KAS pełnomocnictw do składania dokumentów MDR w celu usprawnienia procesu nadawania NSP.
 • Przygotowuje dane do sporządzenia informacji, sprawozdań oraz raportów w zakresie obejmującym właściwość Centrum, w celu realizacji zadań zarządczych.
 • Testuje aplikację MDR w celu sprawdzenia funkcjonowania wgranych funkcjonalności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość procesowego prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa)
 • Umiejętności analityczne w zakresie analizy informacji
 • Komunikatywność
 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe