Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Augustów
praca stacjonarna
55 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 136961

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
 • kontakt z klientami Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo
 • występują bariery architektoniczne: budynek nie ma windy
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • przed budynkiem Urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników i płatników
 • Uczestniczy w aktualizowaniu baz danych
 • Rejestruje nowe podmioty, aktualizuje wszelkie dane objęte zgłoszeniami aktualizacyjnymi, otwiera i zamyka obowiązki podatkowe, odbiera elektroniczne wnioski CEIDG-1 i KRS, wprowadza pełnomocnictwa UPL-1/OPL-1
 • Udziela informacji w zakresie rozpoczęcia i rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje i analizuje oraz wprowadza do systemów informatycznych dokumenty z zakresu rejestracji i ewidencji podatników
 • Sporządza zaświadczenia z zakresu rejestracji, ewidencji i identyfikacji oraz udziela informacji na zapytania uprawnionych organów w tym zakresie
 • Prowadzi czynności sprawdzające w celu ustalenia prawidłowości danych, usunięcia nieprawidłowości i braków istniejących w złożonych przez podatników zgłoszeniach identyfikacyjnych (aktualizacyjnych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość prawa podatkowego w zakresie ewidencji, identyfikacji i rejestracji podatników
 • Odporność na stres
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe