Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy księgowy
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Olsztyn
61 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 79187

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w siedzibie urzędu

 • praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na stanowisku administracyjno-biurowym

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatkowych i innych oraz dokonuje ich rozliczeń w celu dostarczenia aktualnej informacji finansowej
 • Dokonuje czynności sprawdzających w zakresie wyjaśniania wpłat zaksięgowanych
 • Rozlicza wpływy w celu ich przekazania uprawnionym podmiotom, obsługuje zajęcia wierzytelności, obsługuje rachunki bankowe w zakresie sum depozytowych
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia prawidłowych i rzetelnych informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz ustawy o rachunkowości
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe